ezz > videnskab.* > videnskab.general

 #1  
20.07.2016, 03:41
Jahnu
Meget få mennesker er interesserede i at kende Gud. De fleste er
tilfredse med deres indgroede fordomme eller en eller anden
ønsketænkning om Gud.

Det er ret mærkeligt i det moderne samfund, at når det kommer til
videnskab og teknologi, er folk villige til studere og lære disse for
at forstå emnet, men når det kommer til religion og de eksistentielle
spørgsmål i tilværelsen, så glemmer folk fuldstændigt den
videnskabelige tilgang og godtager videregivet fordomme eller blind
tro som faktuelle.

Rigtig religion er selvfølgelig en videnskab, der kan undersøges og
verificeres som en hver anden videnskab.

Men meget få mennesker i dag er villige til at blive videnskabelige
mht. religion. Det er ganske få mennesker, der har noget som helst
ønske om at forstå og kende Gud. Det bliver forudsagt i Vedaerne:

Kong Parisit siger:

I denne materielle verden er der ligeså mange levende væsener, som der
er atomer. Ud af alle disse levende væsener er det meget få, der er
mennesker, og ud af dem er det meget få, der er interesserede i at
følge religiøse principper.

O du bedtste blandt brahminere, Shukadeva Goswami, ud af mange
personer, der følger religiøse principper, er det kun få, der ønsker
befrielse fra den materielle verden. Og ud af mange tusinde, der
ønsker befrielse, er det meget få der opnår faktisk befrielse og
opgiver deres tilknytning til samfund, venskab, kærlighed, nation,
hjem, kone og børn. Og ud af mange sådanne befriende personer, er det
kun meget få, der kan forstå den sande betydning af befrielse.

O du store vismand, ud af mange millioner af sådanne befriede
personer, der er fuldkomne i deres viden om befrielse, er der måske
en, der hengiver sig til Narayan eller Krishna. Sådanne hengivne, der
er helt fredfyldte, er ekstremt sjældne.

—Srimad Bhagavatam 6.14.3-5

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #2  
20.07.2016, 09:31
Jahnu
On Wed, 20 Jul 2016 05:40:42 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" wrote:

>Ingen kender Gud.


Du vrøvler som sædvanligt :) Alle der vil det, kan lære at kende Gud.
Dit problem er, at du ikke ønsker at kende Gud. Men fortvil ikke, du
er blot som alle andre mennesker i verden, inklusiv såkaldt religiøse.

Krishna siger:

"Ud af mange tusinde mennesker er der måske en, der stræber efter
fuldkommenhed, og blandt dem, der har opnået fuldkommenhed, er der
næppe en, der kender sandheden om Mig." (Bg. 7.3)

Hør nu fra Mig, O Prithas søn, hvorledes du ved at udføre yoga i fuld
bevidsthed om Mig, med sindet fæstnet på Mig, kan kende Mig helt og
fuldt uden nogen tvivl. (Bg. 7. 1)

Jeg vil nu udførligt forklare denne viden for dig - både den
materielle og den åndelige. Når du ved dette, er der intet mere
tilbage for dig at vide. (Bg. 7. 2)

Ud af mange tusinde mennesker er der måske en, der stræber efter
fuldkommenhed, og blandt dem, der har opnået fuldkommenhed, er der
næppe en, der kender sandheden om Mig. (Bg. 7.3)

Jord, vand, ild, luft, æter (rum), sind, intelligens og falsk ego -
alt i alt udgør disse otte mine adskilte materielle energier. (Bg.
7.4)

Foruden disse, O sværtbevæbnede Arjuna, har Jeg en anden højere
energi, der består af de levende væsener, der udnytter ressourcerne
fra denne lavere materielle natur."(Bg. 7.5)

Alle skabte væsener stammer fra disse to naturer. Du kan være helt
sikker på, at det er Mig, der er både kilden til og opløsningen af alt
i denne verden hvad enten det er åndeligt eller materielt. (Bg. 7.6)

O vinde af rigdomme (Arjuna), der findes ingen sandhed højere end Mig.
Alting hviler på Mig som perler på en snor. (Bg. 7.7)

O Kuntis søn, Jeg er vandets smag, Jeg er solens og månens lys såvel
om stavelsen OM i de vediske mantras; Jeg er lyden i æteren og Jeg
evnen i mennesket. (Bg.7.8)

Jeg er jordens oprindelige duft, og Jeg er heden i ild. Jeg er livet i
alt, der lever, og Jeg er alle asketers bodsøvelser. (Bg. 7.9)

O Prithas søn, du bør vide at Jeg er den oprindelige kilde til al
eksistens; Jeg er intelligensen hos de intelligente såvel som styrken
i alle kraftfulde mennesker. (Bg. 7.10)

Jeg er styrken hos den stærke, der er fri for lidenskab og begær, og
Jeg er sexliv, der ikke strider mod religiøse principper, O
Bharata'ernes herre. (Bg. 7.11)

Du bør vide, at enhver tilstand, den være sig i godhedens,
lidenskabens eller uvidenhedens kvalitet, er manifesterede gennem Min
energi. Jeg er på en måde alting, men Jeg er også uafhængig. Jeg er
ikke underlagt naturens tre kvaliteter, for disse befinder sig derimod
indeni Mig. (Bg. 7.12)

Vildledt af naturens tre kvaliteter (godhed, lidenskab og uvidenhed)
befinder hele verden sig i uvidenhed om Mig, der er hævet over disse
kvaliteter og uudtømmelig. (Bg. 7.13)

Denne Min guddommelige energi bestående af naturens tre kvaliteter er
svær at overvinde. Men for de, der har overgivet sig til Mig, bliver
det let at krydse hen over den. (Bg. 7.14)

De, der er skamløst tåbelige, de, der er lavest blandt mennesker, de,
hvis viden er blevet stjålet af illusion, og, de, der deltager
dæmonernes ateistiske natur, overgiver sig aldrig til Mig. (Bg. 7.15)

Oh du bedste blandt Bharatas, der er fire slags fromme mennesker, der
begynder at tilbede Mig - de, der søger lindring for deres lidelser,
de, de ønsker rigdom, de, der blot er nysgerrige, og de, der søger
viden om de Absolutte. (Bg. 7.16)

Ud af disse er den, der har fuld viden, og som altid er beskæftiget i
ren hengiven tjeneste, den bedste. For ham er Jeg meget kær, og han er
også kær for Mig. (Bg. 7.17)

Alle disse hengivne er uden tvivl store sjæle, men den, der befinder
sig i viden om Mig, anser Jeg for at være ligesom Mit eget selv. Ved
at være beskæftiget i Min transcendentale tjeneste kan en sådan person
være sikker på at nå Mig, det højeste og mest fuldkomne mål. (Bg.7.18)

Efter mange, mange fødsler, overgiver den, der besidder virkelig
viden, sig til Mig, idet han ved, at Jeg er alle årsagers årsag og alt
der er til. En sådan sjæl er meget sjælden. (Bg. 7.19)

De, hvis intelligens er blevet stjålet af materielle ønsker, overgiver
sig til halv-guder, og dyrker dem ifølge de særlige regler
foreskrifter, der stemmer overens med deres egen natur. (Bg. 7.20)

Jeg befinder Mig i alles hjerter som Oversjælen. Så snart nogen ønsker
at tilbede en eller anden halvgud, er det Mig, der gør hans tro
stærk,så han hengive sig til den særlige deitet. (Bg. 7.21)

Udstyret med en sådan tro bestræber han sig på at tilbede en særlig
halvgud for at få sine ønsker opfyldt. Men i virkeligheden bliver
disse ønsker begundstigede ene og alene af Mig. (Bg. 7.22)

Mindre intelligente personer tilbeder halvguderne, hvis begunstigelser
er begrænsede og midlertidige. De, der tilbeder halvguderne når til
halvgudernes planeter (de himmelske planeter), men Mine hengivne når
til sidst Min suveræne planet (den åndelige sfære). (Bg. 7.23)

Uintelligente mennesker, der ikke kender Mig rigtigt, tror at Jeg (den
Højeste Personlige Guddom, Krishna) først var upersonlig, og nu har
påtaget Mig denne personlighed. Pga. deres minimale viden kender de
ikke Min højere natur, der er uforgængelig og suveræn. (Bg. 7.24)

Jeg manifesterer Mig aldrig for de tåbelige og uintelligente. For dem
er Jeg dækket af Min indre energi, og derfor ved de ikke, Jeg er ufødt
og ufejbarlig. (Bg. 7.25)

Oh Arjuna, som den Højeste Personlige Guddom ved Jeg alting, der er
sket i fortiden, alting der hænder lige nu, og alting der vil ske i
fremtiden. Jeg kender også alle levende væsener, men Mig er der ingen,
der kender. (Bg. 7.26)

Oh, Bharatas ætling, oh du fjendens betvinger, forvirrede af den
dualitet der opstår mellem had og begær fødes alle levende væsener ind
i illusion. (Bg. 7.27)

De, der har handlet fromt i dette og tidligere liv, og hvis syndfulde
reaktioner er blevet helt udslettet, kan blive fri for at være
vildledte af illusionen, og kan beskæftige sig i Min tjeneste med
beslutsomhed. (Bg. 7.28)

Intelligente personer, der stræber efter befrielse fra alderdom og
død, søger ly hos Mig i hengiven tjeneste. De er faktisk Brahman,
fordi de fuldstændigt ved alt om transcendentale handlinger. (Bg.
7.29)

De, der er i fuld bevidsthed om Mig, og som ved at Jeg, den Højeste
Herre, er den materielle manifestations, halvgudernes og alle
ofringsmetoders styrende princip, kan forstå og kende Mig selv på
dødstidspunktet. (Bg. 7.30)

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #3  
21.07.2016, 05:02
Jahnu
On Wed, 20 Jul 2016 08:48:12 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" rablede:

>Næppe en, der har opnået fuldkommenhed, kender Krishna. Det er Ingen.
>Det man kender kan man være helt sikker på ikke er Gud.


As long as men massacre animals, they wil kill each other. Indeed, he
who sows the seeds of murder and pain cannot reap the joy of love.

--Pythagoras (570 - 495 BC.)

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #4  
21.07.2016, 07:59
Jahnu
On Thu, 21 Jul 2016 05:11:14 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald"
<roald> wrote:

>Ingen kender Krishna. Det ISKCON kender er helt sikkert ikke Gud.


Det er du slet, slet ikke kvalificeret til at udtale dig om.

Krishna siger:

Hør nu fra Mig, O Prithas søn, hvorledes du ved at udføre yoga i fuld
bevidsthed om Mig, med sindet fæstnet på Mig, kan kende Mig helt og
fuldt uden nogen tvivl. (Bg. 7. 1)

Jeg vil nu udførligt forklare denne viden for dig - både den
materielle og den åndelige. Når du ved dette, er der intet mere
tilbage for dig at vide. (Bg. 7. 2)

Ud af mange tusinde mennesker er der måske en, der stræber efter
fuldkommenhed, og blandt dem, der har opnået fuldkommenhed, er der
næppe en, der kender sandheden om Mig. (Bg. 7.3)

Jord, vand, ild, luft, æter (rum), sind, intelligens og falsk ego -
alt i alt udgør disse otte mine adskilte materielle energier. (Bg.
7.4)

Foruden disse, O sværtbevæbnede Arjuna, har Jeg en anden højere
energi, der består af de levende væsener, der udnytter ressourcerne
fra denne lavere materielle natur."(Bg. 7.5)

Alle skabte væsener stammer fra disse to naturer. Du kan være helt
sikker på, at det er Mig, der er både kilden til og opløsningen af alt
i denne verden hvad enten det er åndeligt eller materielt. (Bg. 7.6)

O vinde af rigdomme (Arjuna), der findes ingen sandhed højere end Mig.
Alting hviler på Mig som perler på en snor. (Bg. 7.7)

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #5  
23.07.2016, 10:47
Jahnu
On Thu, 21 Jul 2016 16:46:44 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald"
<roald> wrote:

>Jeg taler ikke om Krishna, men ISKCON. Næppe en i ISKCON kender Krishna.


Du må have mig forvekslet med en, der bryder sig det mindste om, hvad
du taler om :)

Krishna siger:

Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig, vil Jeg
hermed give dig denne mest fortrolige kundskab og indsigt. Når du
kender den, vil du blive frigjort for alle den materielle eksistens
elendigheder. (Bg. 9.1)

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #6  
23.07.2016, 12:41
Jahnu
On Sat, 23 Jul 2016 10:17:41 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" wrote:

>Jeg bryder mig ikke det mindste om jeg kender eller misunder Krishna.


What ekse is new?

Eftersom der ingen forskel er på Ham og den kraft der udgår fra Ham,
er der ingen adskillelse i Hans væsen. I Hans skabelse af millioner af
verdener forbliver Hans krafter uadskillelige. Alle universerne
eksisterer i Ham, og Han er på samme tid fuldt tilstede I hvert eneste
atom udbredt overalt i universet. Sådan er den oprindelige Herre, jeg
tilbeder.

- Skaberguden Brahma i Brahma Samhita 5.35

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #7  
24.07.2016, 11:29
Jahnu
On Sat, 23 Jul 2016 13:16:01 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" wrote:

>Men der er stor forskel på om du kender eller misunder Krishna.
>Næppe en i ISKCON kender Krishna, for alle udtrykker misundelse for Krishna.


Srila Prabhupadas åndelige mester, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
siger:

Al lyd åbenbarer sit Guddommelige ansigt til den hengivne og
præsenterer sit illusoriske aspekt til den empiriske kværulant. Den
hengivne taler tilsyneladende det samme sprog som den forvildede
empiriske kværulant som kan skriften udenad. Men ikke desto mindre har
den ene ingen adgang til virkeligheden, hvorimod den anden er absolut
fri for al illusion.

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #8  
25.07.2016, 06:06
Jahnu
On Sun, 24 Jul 2016 11:46:51 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald"
<roald> wrote:

>At nogen i ISKCON kan undgå at være misundelig på Krishna er en illusion.


Krishna siger

Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig, vil Jeg
hermed give dig denne mest fortrolige kundskab og indsigt. Når du
kender den, vil du blive frigjort for alle den materielle eksistens
elendigheder. (Bg. 9.1)

Denne viden er kongen over al uddannelse og den mest fortrolige af
alle hemmeligheder. Det er den reneste viden, og eftersom den giver en
direkte opfattelse af selvet gennem indsigt, er det religionens
fuldkommenhed. Den varer evigt og udføres med glæde. (Bg. 9.2)

De, der ikke er trofaste mod de religiøse principper, kan ikke opnå
Mig, O du fjendens betvinger. Derfor vender de tilbage til cyklussen
af fødsel og død i denne materielle verden. (Bg. 9.3)

Hele dette univers er gennemtrængt af Mig i Min umanifesterede form.
Alle væsener er i Mig, men Jeg er ikke i dem. (Bg. 9.4)

Og alligevel hviler alt, der er skabt, ikke i Mig. Se blot Min
mystiske overdådighed. På trods af at Jeg opretholder alle levende
væsener og selvom Jeg er allestedsnærværende, er Jeg alligevel ikke
del af denne kosmiske manifestation, for Mit Selv er selve kilden til
skabelsen. (Bg. 9.5)

Du bør forstå at ligesom den mægtige vind, der blæser over det hele,
altid hviler i himlen, hviler alle skabte væsener i Mig. (Bg. 9.6)

Ved slutningen af tidsaldrene træder alle de materielle
manifestationer ind i Min natur, oh Kuntis søn, og ved begyndelsen af
en ny tidsalder skaber Jeg dem igen gennem Min kraft. (Bg. 9.7)

Hele den kosmiske indretning er underordnet Mig. Gennem Min vilje
bliver den automatisk manifesteret igen og igen, og ifølge Min vilje
bliver den til sidst tilintetgjort. (Bg. 9.8)

Alt dette arbejde kan ikke binde Mig, O Dhananjaya. Jeg er forevigt
ubundet af alle disse materielle handlinger, som om Jeg var neutral.
(Bg. 9.9)

Denne materielle natur, der er en af Mine energier, fungerer ifølge
Min styring, O Kuntis søn, og den frembringer alle bevægelige og
ubevægelige væsener. Ifølge dens regler bliver denne manifestation
skabt og tilintetgjort igen og igen. (Bg.9.10)

Tåber håner Mig, når Jeg åbenbarer Mig i en menneskelig skikkelse. De
kender ikke Min transcendentale natur som den Suveræne Hersker over
alt, der er til. (Bg. 9.11)

De, der således er forvirrede, tiltrækkes af dæmoniske og ateistiske
anskuelser. I denne vildledte tilstand, bliver alle deres håb om
befrielse, deres frugtstræbende handlinger, og deres udvikling af
viden altsammen forpurrede. (Bg. 9.12)

De, der ikke er vildledte, O Prithas søn, de store sjæle, står under
den guddommelige naturs beskyttelse. De er fuldt beskæftiget i
hengiven tjeneste, for de kender Mig som den Højeste Personlige Guddom
- oprindelig og uudtømmelig. (Bg. 9.13)

:

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #9  
05.08.2016, 07:42
Jahnu
On Thu, 4 Aug 2016 13:49:51 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald"
<roald> wrote:

>Hvordan kan man være i ISKCON uden at være misundelig på Krishna?


[..]

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #10  
06.08.2016, 16:11
Jahnu
On Fri, 5 Aug 2016 13:30:43 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" rallede:

>I bedste fald er det en anden end Krishna I er misundelige på.


Alting bliver forklaret grundigt i Vedaerne- Her forklares det, at der
er tre niveauer af hengivne - den lavest rang er den, der blot ser Gud
og sin egen guru. Det er som de fleste kristne - de har den ide, at
kun Jesus ved noget om Gud. Og hvis man ikke tror på Jesus, så ryger
man i helvede for evigt.

Men det er nybegynderen i Gudshengivenhed. De ser kun Gud og deres
egen frelser. De kan med andre ord ikke genkende en gudsbevidst
person.

Så er der den hengivne på mellemstadiet. Han ser tre slags mennesker -
de hengivne (ligegyldigt hvilken religion, de tilhører), de uskyldige
(det er de brede masser, der blot følger strømmen), og de direkte
dæmoniske og ateistiske. Han søger venskab med hengivne, prædiker til
de uskyldige, og undgår ateisten.

Det højeste niveau af en hengiven er en, der ser Gud i alting. Han
skelner ikke engang mellem ateister og hengivne, han ser kun Guds
energi udbredt overalt.

Krishna siger:

De, der ikke er trofaste mod de religiøse principper, kan ikke opnå
Mig, O du fjendens betvinger. Derfor vender de tilbage til cyklussen
af fødsel og død i denne materielle verden. (Bg. 9.3)

Hele dette univers er gennemtrængt af Mig i Min umanifesterede form.
Alle væsener er i Mig, men Jeg er ikke i dem. (Bg. 9.4)

Læg mærke til at Krishna er totalt usekterisk. Han siger ikke, at dem
der ikke er hinduer, falder ned. Han siger, at de, der ikke er
trofaste mod religiøse principper, falder ned. Han specificerer ikke
den særlige religion.

Man kan sagtens være kristen eller muslim, og være en ægte hengiven,
og man kan sagtens være hindu, kristen eller muslim og være styret af
en ateistisk mentalitet.

De religiøse principper er ærlighed, barmhjertighed, renlighed og
forsagelse, og de principper findes i alle religioner. Der findes også
masser af såkaldt religiøse, der ikke udviser eller bryder sig om
disse principper.

I Vedaerne forklares det, at der er fire syndefulde handlinger, og de
nedbryder religionens fire principper.

De fire syndefulde handlinger er - utilladt sex (sex uden for
ægteskabet med andre formål end at avle børn), kødspisning, indtagelse
af rusmidler, og hasard-spil.

Utilladt sex nedbryder renlighed, kødspisning nedbryder
barmhjertighed, indtagelse af rusmidler nedbryder forsagelse, og
hasard-spil nedbryder ærlighed.

På baggrund af de overlegne vediske forklaringer, kan det direkte
observeres, at vi lever i kultur, der er styret af dæmoniske kræfter,
for de fire syndefulde handlinger, der altså nedbryder ægte religion,
betragtes som noget helt normalt - ja, disse fire syndige handliger
forherliges og udbredes blandt befolkningen i alle film og medier.

Det er tegn på, at ugudelige kræfter regerer verden. Det eneste, der
kan redde verden fra ugudelig, ateistisk indflydelse, er ægte
Gudsbevidsthed.

Krishna siger:

Tåber håner Mig, når Jeg åbenbarer Mig i en menneskelig skikkelse. De
kender ikke Min transcendentale natur som den Suveræne Hersker over
alt, der er til. (Bg. 9.11)

De, der således er forvirrede, tiltrækkes af dæmoniske og ateistiske
anskuelser. I denne vildledte tilstand, bliver alle deres håb om
befrielse, deres frugtstræbende handlinger, og deres udvikling af
viden altsammen forpurrede. (Bg. 9.12)

De, der ikke er vildledte, O Prithas søn, de store sjæle, står under
den guddommelige naturs beskyttelse. De er fuldt beskæftiget i
hengiven tjeneste, for de kender Mig som den Højeste Personlige Guddom
- oprindelig og uudtømmelig. (Bg. 9.13)

Disse store sjæle tilbeder Mig bestandigt i hengivenhed, idet de altid
udbreder mine herligheder, bøjer sig ned for Mig, og bestræber sig med
stor beslutsomhed. (Bg. 9.14)

Andre, der dyrker Mig ved at kultivere viden, tilbeder den Højeste
Herre som den, der er uden lige, som er delt i mange, og som den
universelle form. (Bg. 9.15)

Men det er Mig, der er ritualet, offeringen til forfædrene, den
helende urt og den transcendentale recitation. Jeg er smøret, ilden og
ydelsen. (Bg. 9.16)

Jeg er dette univers fader såvel som moderen, fundamentet og
forfaderen. Jeg er genstanden for kundskab, Jeg er den der renser og
Jeg er stavelsen OM. Jeg er også Rig, Sama og Yajur Vedaerne. (Bg.
9.17)

Jeg er målet, opretholderen, Herskeren, vidnet, boligen,
tilflugtsstedet, og den mest nære ven. Jeg er skabelse og
tilintetgørelse, fundamentet for alting, hvilestedet og den evige
kerne. (Bg. 9.18)

O Arjuna, Jeg giver varme og Jeg tilbageholder eller sender regn. Jeg
er udødelighed, og Jeg er også døden personificeret. Både ånd og
materien er i Mig. (Bg. 9.19)

De, der studerer Vedaerne og drikker soma-eleksir, idet de stræber
efter de himmelske planeter, tilbeder Mig indirekte. Renset for
syndefulde reaktioner tager de fødsel blandt de fromme på Indras
(halvgudernes konge) planet, hvor de nyder himmelske glæder. (Bg.
9.20)

Når de således har nydt overdådig himmelsk sanselig nydelse, og
resultaterne af deres fromme handlinger er kommet til en ende, vender
de igen tilbage til de dødeliges planeter. Således opnår de, der
stræber efter sansenydelse ved at følge principperne i de tre Vedaer,
kun gentagende fødsel og død. (Bg. 9.21)

Men de, der altid tilbeder mig med udelt hengivenhed og mediterer på
Min transcendentale form - til dem giver Jeg, hvad de mangler, og
bevarer det, de har. (Bg. 9.22)

O Kuntis søn, de, der hengiver sig til andre guder og som tilbeder
disse med tro, tilbeder i virkeligheden Mig, men de gør det på den
forkerte måde. (Bg. 9.23)

Jeg er den eneste nyder og hersker over alle ofringer. De, der derfor
ikke anerkender Min sande ophøjede natur, falder ned. (Bg. 9.24)

De, der tilbeder halvguderne, vil blive født blandt halvguderne; de,
der tilbeder forfædrene, vil gå til forfædrene; de, der tilbeder
spøgelser og ånder, vil fødes blandt sådanne væsener; og de, der
tilbeder Mig, vil komme og leve med Mig. (Bg. 9.25)

Hvis man med kærlighed tilbyder Mig et blad, en blomst, frugt eller
vand, vil Jeg tage imod det. (Bg. 9.26)

Hvad du end gør, hvad du end spiser, hvad du end tilbyder eller giver
væk, og hvilken forsagelse du end udfører - gør dette, oh Kuntis søn,
om en ofring til Mig. (Bg. 9.27)

På denne måde vil du blive fri for handlingernes bindinger i form af
deres lykkebringende eller ulykkebringende resultater. Med dit sind
fixeret på Mig i dette forsagelsens princip, vil du blive befriet og
komme til Mig. (Bg. 9.28)

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #11  
07.08.2016, 06:11
Jahnu
On Sat, 6 Aug 2016 16:25:46 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" rallede:

>Ingen i ISKCON praktisere det af ren misundelse.


Downed Cow

The true story of one anonymous animal born into the meat industry.
The truck carrying this cow was unloaded at Walton Stockyards in
Kentucky one September morning. After the other animals were removed
from the truck, she was left behind, unable to move. The stockyard
workers used the customary electric prods in her ear to try to get her
out of the truck, then beat and kicked her in the face, ribs, and
back, but still she didn’t move. They tied a rope around her neck,
tied the other end to a post in the ground, and drove the truck away.
The cow was dragged along the floor of the truck and fell to the
ground, landing with both hind legs and her pelvis broken. She
remained like that until 7:30 that evening.

For the first three hours, she lay in the hot sun crying out.
Periodically, when she urinated or defecated, she used her front legs
to drag herself along the gravel roadway to a clean spot. She also
tried to crawl to a shaded area but couldn’t move far enough.
Altogether, she managed to crawl a painful 13 to14 yards. The
stockyard employees wouldn’t allow her any drinking water; the only
water she received was given to her by Jessie Pierce, a local animal
rights activist, who had been contacted by a woman who witnessed the
incident. Jessie arrived at noon. After receiving no cooperation from
stockyard workers, she called the Kenton County police. A police
officer arrived but was instructed by his superiors to do nothing; he
left at 1 p.m. The stockyard operator informed Jessie that he had
permission from the insurance company to kill the cow but wouldn’t do
it until Jessie left.

Although doubtful that he would keep his word, Jessie left at 3 p.m.
She returned at 4:30 p.m. and found the stockyard deserted. Three dogs
were attacking the cow, who was still alive. She had suffered a number
of bite wounds, and her drinking water had been removed. Jessie
contacted the state police. Four officers arrived at 5:30 p.m. State
trooper Jan Wuchner wanted to shoot the cow but was told that a
veterinarian should kill her. The two veterinarians at the facility
would not euthanize her, claiming that in order to preserve the value
of the meat, she could not be destroyed. The butcher eventually
arrived at 7:30 p.m. and shot the cow. Her body was purchased for
$307.50.

When the stockyard operator was questioned by a reporter from The
Kentucky Post, he stated, 'We didn’t do a damned thing to it,' and
referred to the attention given the cow by humane workers and police
as 'bullcrap.' He laughed throughout the interview, saying that he
found nothing wrong with the way the cow was treated.

This is not an isolated case; in fact, it’s so common that animals in
this condition are known in the meat industry as 'downers,' and no
effort is made by industry insiders or the U.S. Department of
Agriculture to see that they are treated more humanely. It is standard
practice for stockyard workers to find 'downed' animals, tie them to
the back of a pickup truck, and drag them to an area where they are
piled on top of each other to await the butcher.

The handling of 'downer' animals has proved that the meat industry
cannot monitor itself. It’s up to the public to demand change and to
refuse to purchase the products of this miserable industry.

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #12  
08.08.2016, 12:41
Jahnu
On Sun, 7 Aug 2016 05:33:55 -0000 (UTC), "PettersenRoald wrote:

>Ligesom Ingen i ISKCON kan se Gud i alting, ISKCON eller sig selv.


Herren Rishabhadeva (en inkarnation af Gud) siger:

Når en person betragter sanse-tilfredsstillelse som målet med livet,
bliver han sandelig helt gal efter en materiel livsførelse og udfører
alle mulige syndefulde handlinger. Han er ikke klar over, at pga. sine
tidligere misgerninger har han allerede modtaget en krop, der, selvom
den er midlertidig, er årsag til hans elendighed. I virkeligheden
burde det levende væsen ikke have antaget en materiel krop, men han er
blevet iført kroppen for sansenydelse. Jeg synes derfor ikke, at det
passer sig for en intelligent person igen at beskæftige sig med
sanse-tilfredsstillelse gennem hvilken, han bestandigt får en ny krop
den ene efter den anden. --Srimad Bhagavatam 5.5.4

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #13  
09.08.2016, 01:00
Jahnu
On Mon, 8 Aug 2016 15:11:12 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald" rallede:

>Målet er Ingen. Ingen ser Gud, Ingen nogen steder, Ingen i ISKCON.


Arjuna spurgte: O Krsna, hvordan forholder det sig med dem, der ikke
følger de skriftelige principper, men som tilbeder ifølge deres egne
forestillinger? Befinder de sig i godhed, lidenskab eller uvidenhed?

I fjerde kapitel, vers niogtredive, siges det, at en, der er trofast
mod en særlig form for tilbedelse, gradvist bliver ophøjet til
kundskabens niveau og kommer til det højeste fuldkomne stade af fred
og velstand. I kapitel seksten bliver det slået fast, at en, der ikke
følger de i skifterne nedfældede principper, er en eller dæmon, og en,
der trofast følger skrifternes påbud, er en deva eller halvgud. Men
hvad nu hvis man er trofast mod nogle regler, der ikke er omtalt i
skrifterne - hvilken situation er man så i?

Arjunas tvivl desangående vil blive bortvejret af Krsna. De, der
skaber en eller anden Gud i form af et menneske og dyrker ham med tro
og overbevisning, er de i godhed, lidenskab eller uvidenhed? Opnår den
slags mennesker perfektion i livet? Er det muligt for dem at blive
forankret i virkelig viden og ophøje sig selv til det højeste,
fuldkomne niveau? Hvad med dem, der ikke følger de skriftelige regler
og forskrifter, men som tror på et eller andet, og som tilbeder guder,
halvguder eller mennesker, vil deres anststrengelser blive kronet med
held? Det er de spørgsmål, Arjuna stiller Krsna.

Den Højeste Personlige Guddom sagde: Ifølge de af naturens kvaliteter,
den legemliggjorte sjæl har erhvervet sig, vil hans tro være af tre
typer - i godhed, i lidenskab eller i uvidenhed. Hør nu om dette.

De, der kender reglerne i skrifterne, men som holder op med at følge
dem ud af dovenskab eller magelighed, bliver styret af den materielle
naturs kvaliteter. I forhold til deres tidligere gerninger enten i
godhedens, lidenskabens eller uvidenhedens kvaliteter, erhverver de
sig en særlig karakter.

Det levende væsens omgang med naturens forskellige kvaliteter har
stået på siden tidernes morgen. Eftersom det levende væsen er i
kontakt med den materielle natur, erhverver han sig en særlig
mentalitet alt efter sin omgang med de materielle kvaliteter.

Men den mentalitet kan forandres, hvis man omgås med en ægte åndelig
mester og efterlever hans regler samt skrifterne. På den måde kan man
gradvist få ændret sin stilling fra uvidenhed til godhed eller fra
lidenskab til godhed. Konklusionen er, at blind tro i en af naturens
kvaliteter ikke kan hjælpe en til det fuldkomne niveau. I samværd med
en ægte åndelig mester må man med sin intelligens nøje overveje ting
og sager. På den måde kan man ændre sin situation fra en lavere til en
højere kvalitet.

Have a look at my art -

[..] - God the Supreme Designer
[..] - Planet Plant
[..] - Nature
[..] - Sudder street
[..] - Poster Boy
[..] - Microbes

[..]
 #14  
10.08.2016, 03:02
Terje Henriksen
Den 05.08.2016 07.42, skrev Jahnu:
> On Thu, 4 Aug 2016 13:49:51 -0000 (UTC), "Pettersen,Roald"
> <roald> wrote:
> [..] - God the Supreme Designer
> [..] - Planet Plant
> [..] - Nature
> [..] - Sudder street
> [..] - Poster Boy
> [..] - Microbes


Misunnelse er en synd.
 #15  
19.08.2016, 16:06
Из Алматы
>"Jahnu" skrev i meddelelsen
>news:3tsv
>>Meget få mennesker er interesserede i at kende Gud. De fleste er

>tilfredse med deres indgroede fordomme eller en eller anden
>ønsketænkning om Gud.


Sai Baba får stadigvæk tilhængere efter sin død. Men det folket efterlyser
er en åndelig tro der ikke blander alting sammen og at vi som mennesker
beholder vores frihed til tænke selv, det Jahnu tilbyder er nærmest det
modsatte.

Lignende emner