ezz > penge

 #1  
05.01.2008, 16:26
Dann
Hej gruppe.

Jeg sidder og er ved at ændre mit skattekort for 2008 da det er helt hen
i vejret som det er nu. Skiftede arbejde i juni i år og havde meget
svingende indkomst i de foregående år, så SKAT har ikke gættet helt
rigtigt på min indkomst for 2008 så vidt jeg kan regne mig frem til :-)

Det er især disse 3 rubrikker på mit skattekort jeg er i tvivl om:

1) Arbejdsgiveradministreret kapitalpension (rubrik 61)

2) Personlig indkomst - hvoraf der skal betales AM/SP bidrag (rubrik 10)

3) Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter (rubrik 42)

Hvert enkelt spørgsmål er uddybet herunder:

1) Arbejdsgiveradministreret kapitalpension

Hvis vi for eksemplets skyld siger at jeg selv betaler 1500 og
arbejdsgiveren 3000 så er det 4500 om måneden.

Er tallet jeg skal angive så 4500*12 = 54000,- eller skal der gøres mere
ved det? Jeg undrer mig lidt over at der står at det skal være efter
fradrag på 8%. Betyder det monstro at jeg skal trække 8% fra de 54000,-
inden jeg angiver det (så det bliver 49680,-)

Og hvordan skal jeg i givet fald forholde mig til at det så overstiger
de 44500,- som er maksimum i 2008? Skal jeg bare angive 44500 istedet så?

-- SKAT's beskrivelse af feltet start --------------------------------

Her tastes summen (inkl. eventuel arbejdsgiverandel) af
arbejdsgiveradministrerede bidrag og præmier til:

* Kapitalpension og kapitalforsikring fra pensionskasse mv.
* Supplerende engangsydelse fra pensionskasse mv.

Beløbet skal være efter fradrag af 8 procent AM-bidrag, som
pensionskassen, forsikringsselskabet, pengeinstituttet mv. indeholder.

Beløbet kan - sammen med bidrag mv. til privattegnede
kapitalpensionsordninger - ikke overstige 43.100 kr. i 2007 / 44.500 kr.
i 2008.

Beløbet vil - sammen med bidrag mv. til privattegnede
kapitalpensionsordninger - blive lagt til beregningsgrundlaget for
eventuel topskat.

Eventuelle private bidrag til supplerende engangsydelse skal også tastes
i denne rubrik (men uden fradrag af AM-bidrag). Sådanne private bidrag
skal desuden tastes i rubrikken Bidrag og præmie til privattegnet
pension med løbende udbetaling mv. af hensyn til fradrag i personlig
indkomst.

Bidrag og præmie til arbejdsgiveradministreret kapitalpension mv. vil
fremgå af årlige meddelelser fra pensionskassen mv.

-- SKAT's beskrivelse af feltet slut ---------------------------------

2) Personlig indkomst - hvoraf der skal betales AM/SP bidrag

Denne her kan jeg heller ikke helt greje.
Hvis vi siger at jeg har nedenstående tal hver måned (de er ikke
korrekte, men har rundet lidt op/ned for at få pæne tal)

30.000 i månedsløn (bruttoløn),
1500 i egen andel af arbejdsgiveradministreret pension
3000 i arbejdsgivers andel af arbejdsgiveradministreret pension
80,- i egen ATP andel
2000,- AM bidrag
160,- i arbejdsgivers ATP andel

Hvilke tal skal så indgå i den personlige indkost og hvordan?

-- SKAT's beskrivelse af feltet start --------------------------------

Her tastes:

* Lønindkomst
* Bestyrelseshonorar
* Fri bil
* Fri kost og logi efter Ligningsrådets satser

Beløbet skal være efter fradrag af ATP- og arbejdsgiveradministreret
pensionsbidrag, men før fradrag af AM/SP-bidrag.

-- SKAT's beskrivelse af feltet slut ---------------------------------

3) Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter

Jeg har et 5% obligationslån på 1.600.000 hvor jeg har en
oplysningsseddel som siger at jeg/vi skal betale 86.000 i rente/bidrag i
2008. Vil det så betyde at jeg skal angive de 43.000 som er min halvdel
af lånet i dette felt? Lyder det fornuftigt?

-- SKAT's beskrivelse af feltet start --------------------------------

Her tastes:

* Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter
* Renteudgifter af gæld til reallånefonde
* Fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån

-- SKAT's beskrivelse af feltet slut ---------------------------------

Håber I kan og vil hjælpe mig. Har søgt vidt og bredt på internettet for
at se om jeg kunne finde eksempler, men er kun kommet frem til det SKAT
selv skriver, hvilket jeg finder lige kryptisk nok at forstå.
 #2  
05.01.2008, 20:27
Carsten Riis
Dann skrev den 05-01-2008 16:26:
> Hej gruppe.
> Jeg sidder og er ved at ændre mit skattekort for 2008 da det er helt hen
> i vejret som det er nu. Skiftede arbejde i juni i år og havde meget
> svingende indkomst i de foregående år, så SKAT har ikke gættet helt
> rigtigt på min indkomst for 2008 så vidt jeg kan regne mig frem til :-)


SKAT har taget dine oplysninger fra 2006 og brugt dem på forskud 2008!

LANGT de fleste mennesker har jævne indkomster.
Kun dem som har skift i deres livs-situation fx fra studerende til
færdiguddannet; skift af arbejdsplads og/eller bopæl; fra lønmodtager
til selvstændig eller fra erhvervsaktiv til pensionist.
Der bliver der "gættet" forkert.

Men med det nye eIndkomst, så vil man kunne overføre 2008 til 2009 meget
nemmere. Der vil stadig være nogen som man "gætter" forkert på.
De skal stadig være opmærksom på deres forskud.

Alle som har nogenlunde samme indkomstforhold år efter år, jamen de skal
stadigvæk og ind og justere......men det er minimalt.

> Hvert enkelt spørgsmål er uddybet herunder:
> Hvis vi for eksemplets skyld siger at jeg selv betaler 1500 og
> arbejdsgiveren 3000 så er det 4500 om måneden.
> Er tallet jeg skal angive så 4500*12 = 54000,- eller skal der gøres mere
> ved det? Jeg undrer mig lidt over at der står at det skal være efter
> fradrag på 8%. Betyder det monstro at jeg skal trække 8% fra de 54000,-
> inden jeg angiver det (så det bliver 49680,-)


De indbetalinger du taler om. Det er nogen frivillige indbetalinger,
som du bare lader blive styret af din arbejdsgiver? Eller det de
indbetalinger som han er forpligtet* til at styre i forvejen? Ved
sidstnævnte skal du overhovedet ikke pille i din årsindkomst. Ej heller
skrive noget i det felt!

*: fx i ansættelsesaftalen eller jf. overenskomsten.

Det gjorde jeg for et par år siden på min årsopgørelse.....og det var
ikke så godt i sidste ende :-( eller bedre sagt: jeg fik først nogen
penge, som jeg troede på bare kunne bruges, men det kunne de bare ikke
:-( det gjorde lidt ondt året efter.

> Og hvordan skal jeg i givet fald forholde mig til at det så overstiger
> de 44500,- som er maksimum i 2008? Skal jeg bare angive 44500 istedet så?


Du kan angive det totale beløb. Du vil dog stadig kun få fradrag for
max.beløbet.

Lidt ligesom fx akasse og renter. Der angiver du også hele beløbet,
men reelt får du kun ca. 33% af beløbet (kaldet: skatteværdien).

> 2) Personlig indkomst - hvoraf der skal betales AM/SP bidrag
> Denne her kan jeg heller ikke helt greje.
> Hvis vi siger at jeg har nedenstående tal hver måned (de er ikke
> korrekte, men har rundet lidt op/ned for at få pæne tal)
> 30.000 i månedsløn (bruttoløn),
> 1500 i egen andel af arbejdsgiveradministreret pension
> 3000 i arbejdsgivers andel af arbejdsgiveradministreret pension
> 80,- i egen ATP andel
> 2000,- AM bidrag
> 160,- i arbejdsgivers ATP andel
> Hvilke tal skal så indgå i den personlige indkost og hvordan?


De 30.000 kroner pr. måned.

> 3) Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter
> Jeg har et 5% obligationslån på 1.600.000 hvor jeg har en
> oplysningsseddel som siger at jeg/vi skal betale 86.000 i rente/bidrag i
> 2008. Vil det så betyde at jeg skal angive de 43.000 som er min halvdel
> af lånet i dette felt? Lyder det fornuftigt?

korrekt.
(bidraget er jeg i tvivl om).

Husk lige, at få fordelt ejendommen på hver jeres cpr.nummer!
Hvis kun den ene af jer står på som ejer, så er det også kun den som har
ejendommen som kan trække renterne fra.

derudover er det ikke noget du SKAL have på din forskud. Beløbet vil
alligevel blive oplyst af realkreditinstituttet, når året er omme.

I hele taget er din forskudsopgørelse bare et mere kryptisk ord for
Skatte-budget.
Betragt forskudsopgørelsen som din vand/varme-/el-regning, hvor du også
har mulighed for at lave aconto-betalinger.

I bund og grund er det naturligvis rarest for dig, at forskudsopgørelsen
er så præcis som mulig, da den hverken giver restskat eller overskydende
skat i forbindelse med årsopgørelsen.
Jeg udfylder min forskudsopgørelse efter princippet: Mere indkomst end
der reelt er; færrere fradrag end der reelt er. På den måde har jeg
en sikkerheds-zone til lønforhøjelser og andre ting som skal beskattes.
Hvis det så viser sig, at jeg har betalt for meget i skat, jamen så
får jeg jo mine penge retur. Og det er trods alt bedre at få penge
retur end at skulle betale ekstra.

>> Håber I kan og vil hjælpe mig. Har søgt vidt og bredt på internettet for

> at se om jeg kunne finde eksempler, men er kun kommet frem til det SKAT
> selv skriver, hvilket jeg finder lige kryptisk nok at forstå.


Hvis du spørger mig, så er ligningvejledningen til en bedre hjælp end
forskudsvejledningen.

[..]

Husk også at udfylde rubrik 380 (hvis muligt)....så får din arbejdsgiver
direkte besked om dit nye månedsfradrag og trækprocent.
 #3  
05.01.2008, 21:02
Dann
Hej Carsten.

[klip]
> SKAT har taget dine oplysninger fra 2006 og brugt dem på forskud 2008! [klip]


>> 1) Arbejdsgiveradministreret kapitalpension [klip]


> De indbetalinger du taler om. Det er nogen frivillige indbetalinger,
> som du bare lader blive styret af din arbejdsgiver? Eller det de
> indbetalinger som han er forpligtet* til at styre i forvejen? Ved
> sidstnævnte skal du overhovedet ikke pille i din årsindkomst. Ej heller
> skrive noget i det felt!
> *: fx i ansættelsesaftalen eller jf. overenskomsten.


Det er dem arbejdsgiveren er forpligtet til og når jeg kigger på mine
tidligere forskudsopgørelser, kan jeg da også se at der ikke har stået
noget i det felt tidligere. Mange tak for det svar. :)

[klip]

> penge, som jeg troede på bare kunne bruges, men det kunne de bare ikke
> :-( det gjorde lidt ondt året efter.


Øv da. Ja, det er jo den kedelige vej det vender der. :)

[klip]
> Du kan angive det totale beløb. Du vil dog stadig kun få fradrag for
> max.beløbet.
> Lidt ligesom fx akasse og renter. Der angiver du også hele beløbet,
> men reelt får du kun ca. 33% af beløbet (kaldet: skatteværdien).


Alle tiders. Tak for dette svar også :)

>> 2) Personlig indkomst - hvoraf der skal betales AM/SP bidrag
>> Denne her kan jeg heller ikke helt greje.
>> Hvis vi siger at jeg har nedenstående tal hver måned (de er ikke
>> korrekte, men har rundet lidt op/ned for at få pæne tal)
>> 30.000 i månedsløn (bruttoløn),
>> 1500 i egen andel af arbejdsgiveradministreret pension


[klip en masse tal]

>> Hvilke tal skal så indgå i den personlige indkost og hvordan?

> De 30.000 kroner pr. måned.


Super. Det bliver jo næsten helt nemt at indberette :)

>> 3) Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter


[klip renteudgifter til ejendom]
> Husk lige, at få fordelt ejendommen på hver jeres cpr.nummer!
> Hvis kun den ene af jer står på som ejer, så er det også kun den som har
> ejendommen som kan trække renterne fra.


Vi står som ejer af 50% hver, så vi trækker halvdelen fra hver i sær så.
Selvom det nu økonomisk havde været smartere at jeg kunne trække lidt
mere af det fra, men det er jo en helt anden diskusion :)

[klip]

> Jeg udfylder min forskudsopgørelse efter princippet: Mere indkomst end
> der reelt er; færrere fradrag end der reelt er. På den måde har jeg
> en sikkerheds-zone til lønforhøjelser og andre ting som skal beskattes.

[klip]
Jeg vil forsøge at gøre noget af det samme, men vil samtidigt helst have
at det er så tæt på virkeligheden som muligt, så jeg bedre kan
budgettere med mine indtægter/udgifter :)

[klip]
> Hvis du spørger mig, så er ligningvejledningen til en bedre hjælp end
> forskudsvejledningen.
> [..]


Det kigger jeg på. Tak for linket.

>> Husk også at udfylde rubrik 380 (hvis muligt)....så får din arbejdsgiver

> direkte besked om dit nye månedsfradrag og trækprocent.


Det vil jeg prøve. Det er da noget nemmere. Når man ikke har printer er
det jo lidt besværligt at danne et nyt skattekort. Så hvis det bare kan
fungere elektronisk vil det være alle tiders. :)

Alt i alt, mange tak for dine svar. Jeg er spændt på hvordan mit
skattekort kommer til at se ud når jeg får det opdateret: læs om der
bliver plads til en ny bil i budgettet :)
 #4  
05.01.2008, 21:06
Dann
Hej igen.

Lige et tillægsspørgsmål:

[klip]
> De 30.000 kroner pr. måned.


Hvis jeg nu har valgt nogle personalegoder*) for 1500 kr. pr. måned som
trækkes fra min bruttoløn så er det vel 28500 kroner pr. måned jeg skal
indberette istedet for de 30.000 eller hvad?

*) Internet og aktier der kan udbetales om 7 år.
 #5  
05.01.2008, 23:33
Carsten Riis
Dann skrev den 05-01-2008 21:02:
> Hej Carsten.


Hej Dann

> Det er dem arbejdsgiveren er forpligtet til og når jeg kigger på mine
> tidligere forskudsopgørelser, kan jeg da også se at der ikke har stået
> noget i det felt tidligere. Mange tak for det svar. :)


Det som er interessant at se på for dig er, hvad der står på dine
årsopgørelse.
Ikke forskudsopgørelser!

Man lægger heller ikke fremtidens budget på fortidens budget.
man lægger fremtidens budget på fortidens resultater.

:-)

> [klip]
>> penge, som jeg troede på bare kunne bruges, men det kunne de bare ikke
>> :-( det gjorde lidt ondt året efter.

> Øv da. Ja, det er jo den kedelige vej det vender der. :)


tja, jeg kunne lade være med at prøve at gennemskue noget, som jeg
ikke har forstand på (vi taler tilbage i 2003-2004).

Og man har 3 måder at lære på:
Ved eftertanke: det er den fornemste
ved efterligning: det er den nemmeste
ved erfaring: kan være den bitterste.

>> De 30.000 kroner pr. måned.

> Super. Det bliver jo næsten helt nemt at indberette :)


Tillad mig at være ordkløver: du indberetter ikke noget på
forskudsopgørelsen.
Det gør du først på selvangivelsen.

På forskud lægger du bare et budget.

> [klip renteudgifter til ejendom]
> Vi står som ejer af 50% hver, så vi trækker halvdelen fra hver i sær så.
> Selvom det nu økonomisk havde været smartere at jeg kunne trække lidt
> mere af det fra, men det er jo en helt anden diskusion :)


Hvis der er fordelingen af mellemskat og det er iforhold til din
ægtefælle, så bemærk lige, at den som tjener under mellemskattegrænsen
overgiver differencen op til mellemskattegrænsen til den som tjener mere
end mellemskattegrænsen.

SÅ HUSK: når den af jer, som tjener mindst begynder at tjene mere,
så skal begges forskudsopgørelse rettes!
Husk der, at udfylde felterne 360 og 361 om opnået løn og betalte
skatter (de står nederst på jeres lønsedler)

> [klip]
> [klip]
> Jeg vil forsøge at gøre noget af det samme, men vil samtidigt helst have
> at det er så tæt på virkeligheden som muligt, så jeg bedre kan
> budgettere med mine indtægter/udgifter :)


skat er en del af dine udgifter!
:-)

Derfor er din forskudsopgørelse dit skatte-budget.

hvor de udgifter du kigger på i dit budget er dit husholdnings-budget.

> Det vil jeg prøve. Det er da noget nemmere. Når man ikke har printer er
> det jo lidt besværligt at danne et nyt skattekort. Så hvis det bare kan
> fungere elektronisk vil det være alle tiders. :)


tja, de ligger jo i din skattemappe som pdf-fil. Det er vel bare at
sende filen til din arbejdsplads og skrive den ud der....og så klippe
klistre derfra.
Eller hvis du er ligeglad, så send bare hele forskudsopgørelsen til din
arbejdsgiver som pdf-fil via mail.

> Alt i alt, mange tak for dine svar. Jeg er spændt på hvordan mit
> skattekort kommer til at se ud når jeg får det opdateret: læs om der
> bliver plads til en ny bil i budgettet :)


husk at indregne renterne fra billånet også!
 #6  
06.01.2008, 01:45
Carsten Riis
Dann skrev den 05-01-2008 21:06:

> Hvis jeg nu har valgt nogle personalegoder*) for 1500 kr. pr. måned som
> trækkes fra min bruttoløn så er det vel 28500 kroner pr. måned jeg skal
> indberette istedet for de 30.000 eller hvad?


hmmmmm, hvis jeg var dig, så ville jeg starte med at en
forskudsopgørelse med 30.000 pr. måned.
Når du om 3 måneder har haft 3 lønninger, så har du nogen tal som er
mere konkrete at arbejde med.

Tjek nederst på din lønseddel, hvor der står noget om AM-grundlag, år
til dato.

Det tal dividerer du med 3 og ganger med 12. så har du din
årsindkomst (i hvert fald, når din indkomst er jævnt fordelt).

Din forskudsopgørelse kan du lave om helt frem til 31. december 2007.
Og det er dit eget ansvar, at den er som den er.
 #7  
06.01.2008, 10:53
Dann
Carsten Riis wrote:
> Dann skrev den 05-01-2008 21:06: [klip]
> Tjek nederst på din lønseddel, hvor der står noget om AM-grundlag, år
> til dato.
> Det tal dividerer du med 3 og ganger med 12. så har du din
> årsindkomst (i hvert fald, når din indkomst er jævnt fordelt).


Jeg er forudlønnet så jeg har fået min første lønseddel i år, så jeg har
da lidt at arbejde ud fra allerede. :-)

Tak for svaret endnu engang.
 #8  
06.01.2008, 11:40
Carsten Riis
Carsten Riis skrev den 06-01-2008 01:45:

> Din forskudsopgørelse kan du lave om helt frem til 31. december 2007. Og
> det er dit eget ansvar, at den er som den er.


aaarrrhhh, man skal ikke skrive nyhedsgruppeindlæg kl. 0145.
Der skulle stå: 31. december 2008.

:-)
Lignende emner