ezz > edb.programmering.* > edb.programmering.basic.visual-basic

 #1  
23.05.2006, 23:02
Mr.D
Hvordan tæller jeg hvor mange dage der er på en given måned eller et
givet år?
 #2  
24.05.2006, 00:10
Niels Henriksen
"Mr.D" <mrd> wrote in message
news:6196
> Hvordan tæller jeg hvor mange dage der er på en given måned eller et givet
> år?

arMonth = Array(31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31)
DageIMonth = arMonth(month(now))

Du skal blot tjekke for om det er skudår, så skal du +1 hvis måneden er
februar.
 #3  
24.05.2006, 09:14
Benny Andersen
On Tue, 23 May 2006 23:02:58 +0200, Mr.D wrote:

> Hvordan tæller jeg hvor mange dage der er på en given måned eller et
> givet år?


DayesOfYear = _
365 -((((y mod 4)=0) and ((y mod 100) <> 0)) or ((y mod 400)=0))
 #4  
25.05.2006, 16:39
Harald Staff
Function DaysInMonth(Yr As Long, Mth As Long) As Long
DaysInMonth = Day(DateSerial(Yr, Mth + 1, 0))
End Function

Function DaysInYear(Yr As Long)
DaysInYear = 365 - (Month(DateSerial(Yr, 2, 29)) = 2)
End Function

Sub test()
MsgBox DaysInMonth(2004, 2)
MsgBox DaysInYear(2004)
End Sub

HTH. Beste hilsen Harald

"Mr.D" <mrd> skrev i melding
news:6196
[..]
 #5  
25.05.2006, 16:40
Harald Staff
Oops.
Function DaysInYear(Yr As Long) As Long

"Harald Staff" <innocent> skrev i melding
news:2dna
[..]
Lignende emner