ezz > videnskab.* > videnskab.jura

 #16  
12.07.2004, 19:10
Peter Lykkegaard
"David Rasmussen" wrote

> Og hvordan er det relevant i denne sammenhæng?


Læs gruppens fundats
Hvis du vil diskutere rimeligheden i den beføjelse en betjent har så
foregår det i fx dk.politik

- Peter
 #17  
12.07.2004, 19:10
Emil Jensen [2100]
> Hvis en politimand virkeligt ser sig sur på et anden menneske, så _kan_
> han jo udnytte dette enorme hul i systemet på denne måde.


Hvis en politimand laver en rapport på den samme person flere gange, vil der
vel blive taget skridt til at undersøge om politimanden har et eller andet
kørende overfor vedkommende.
Hvis en politimand deler bøder ud til højre og venstre uden grund, så vil
der vel også komme flere klager, og dermed vil der også blive fortaget en
undersøgelse af politmandens arbejde.
Det er vel forskellen på Danmark og en politistat, for i politistaten ville
kollegaerne og retten vel bare lukke øjenene for det.

Mvh

Emil
 #18  
12.07.2004, 19:19
David Rasmussen
Peter Lykkegaard wrote:
> "David Rasmussen" wrote
>>Og hvordan er det relevant i denne sammenhæng?

> Læs gruppens fundats
> Hvis du vil diskutere rimeligheden i den beføjelse en betjent har så
> foregår det i fx dk.politik


Jeg prøver i første omgang alene at finde ud af hvad der er juridisk
rigtigt. Hvis det er juridisk entydigt at en politimand har disse
asymmetriske retsbeføjelser i forhold til en borger, så skal jeg nok
smutte over i en anden gruppe :)

/David
 #19  
12.07.2004, 19:22
David Rasmussen
Emil Jensen [2100] wrote:
> Hvis en politimand laver en rapport på den samme person flere gange, vil der
> vel blive taget skridt til at undersøge om politimanden har et eller andet
> kørende overfor vedkommende.


Nu behøver misbrug jo ikke at være gentagne gange. Politifolk er også
mennesker. Jeg har set mange situationer i det københavnske natteliv
hvor politifolkene i den grad havde set sig sure på dem de havde fat i.
Det er ikke sikkert at det sker gentagne gange eller tit.

> Hvis en politimand deler bøder ud til højre og venstre uden grund, så vil
> der vel også komme flere klager, og dermed vil der også blive fortaget en
> undersøgelse af politmandens arbejde.


Okay?

> Det er vel forskellen på Danmark og en politistat, for i politistaten ville
> kollegaerne og retten vel bare lukke øjenene for det.


Tja...

/David
 #20  
12.07.2004, 19:24
TGD
"Peter Lykkegaard" <polonline> skrev i en meddelelse
news:db0f

<KLP>

> §10
> Stk. 7. På steder, hvor færdslen reguleres af politi eller ved
> signalanlæg, må kørebane og cykelsti kun betrædes, når signal, der
> gælder for den gående, viser grønt lys, eller når det ved politiets
> tegngivning tilkendegives, at færdslen er fri i den gåendes
> færdselsretning.
> - Peter


betrædes bla. bla. gælder for gående....

Går diskusionen ikke på kørende?
 #21  
12.07.2004, 19:27
Thunderbird [7100]
On Mon, 12 Jul 2004 15:54:35 +0200, "Per" <mesked> wrote:

[..]
>starter blot en "efterforskning" imod dig.
>Jeg bør måske lige skrive, at det også er en overtrædelse af FL køre overfor
>gult lys!!


Medmindre at man ikke kan nå at bremse!!!
 #22  
12.07.2004, 19:28
Henning Sørensen
"Peter Lykkegaard" <polonline> skrev i en meddelelse
news:db0f
> "TGD" wrote
> for
> rødt.
> §10
> Stk. 7. På steder, hvor færdslen reguleres af politi eller ved
> signalanlæg, må kørebane og cykelsti kun betrædes, når signal, der
> gælder for den gående, viser grønt lys, eller når det ved politiets
> tegngivning tilkendegives, at færdslen er fri i den gåendes
> færdselsretning.
> - Peter

Men - det har da ikke noget at gøre med at køre over for hverken gult eller
rødt...eller ???

/Henning.
 #23  
12.07.2004, 19:29
HKJ
"Emil Jensen [2100]" <lime> wrote in message
news:db0f

> Det er vel forskellen på Danmark og en politistat, for i politistaten ville
> kollegaerne og retten vel bare lukke øjenene for det.


Ikke, hvordan var det nu lige med station 1? og klager over vold mod
prosituerede (og andre) for nogle år siden?

Det var først da nogle betjente, fra en anden station så det, at der skete
noget.
 #24  
12.07.2004, 19:32
Henning Sørensen
"Hugo Østergaard-Andersen" <huosan> skrev i en meddelelse
news:db0f
> David Rasmussen skrev sålydende:
>> Sandsynligheden. Tror du, at en politimand står og lurer ved et kryds

> for at fælde individer, han har set sig gal på?
> --
> Mvh
> høa


Hi - kommer til at tænke på en af mine studikammerater der holdt for rødt
lys i et trafik kontrolleret kryds klokken 2 om natten. Efter 5 minutter
mistede han tålmodigheden - det intelligente lyskryds havde åbenbart ikke
set ham, så han skulle holde indtil der kom enten en samme vej eller
modsat - midt i en soveby i Nordsjælland. Så naiv og kriminel som han var,
kørte han sågu over. Men 30 meter længere henne blev han stoppet - 500 kr i
bøde (1983-priser) - den lo vi meget af den sommer :-)

/Henning.
 #25  
12.07.2004, 20:02
Per
"TGD" <mrxFJERNES> skrev i en meddelelse
news:1580
> "Per" <mesked> skrev i en meddelelse
> news:db0f
> <KLIP>
> overfor
> Har du en § til det, jeg mener da bestemt at man gerne må køre overfor for
> gult så længe at bilen befinder sig bage "stregen" når signalet bliver

rødt.
>
 #26  
12.07.2004, 20:13
Morten Bjergstrøm
Jon Bendtsen <noone> skrev:

> Så er der så lige det der problem med at video optage offentlig
> vej. Det er sikkert ulovligt, men hvad er straffen for at gøre
> det?


Det er kun overvågning på offentlig vej, der ikke er lovligt.
Overvågning er defineret i nedennævnte.

Lov om forbud mod tv-overvågning mv
§ 1. Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller
lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Stk. 2. Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt
gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk
virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. Lovens
regler om tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse på opsætning af
sådant apparat med henblik på overvågning.
[..]
 #27  
12.07.2004, 20:24
Reino Andersen
Per skrev:

> Vedr. gul lys og henvisning:
> [..]
> læs § 55, stk. 3


Det er vel snarere stk. 5.
 #28  
12.07.2004, 20:46
Peter Lykkegaard
"TGD" wrote

> betrædes bla. bla. gælder for gående....
> Går diskusionen ikke på kørende?

Betrædes med hjulene?
Damn, se Pers og Reinos svar længere nede

- Peter
 #29  
12.07.2004, 21:16
Bertel Lund Hansen
Jon Bendtsen skrev:

>> ord mod politiets. Jeg kan jo ikke bevise at jeg ikke kørte overfor
>> rødt, men bevisbyrden er vel heller ikke min?


>Det kan du da ivertfald


Nej, det kan han(s kammerat) ikke. Der var ikke noget kamera
monteret.

>spørgsmålet er om det er lovligt


Det er ikke realistisk at forestille sig at alle danske bilister
skal til at montere 8 kameraer (alle vinkler skal jo dækkes) af
frygt for at de en dag bliver anklaget for et eller andet
forkert.

Men hvis man tilfældigvis har et kamera kørende (det kan godt
være lovligt under nogle omstændigheder), så vil filmen
naturligvis kunne fremlægges i en evt. retssag.
 #30  
12.07.2004, 22:11
Hugo Østergaard-Andersen
David Rasmussen skrev sålydende:

> Og hvordan er det relevant i denne sammenhæng? Det er jo netop en
> situation hvor ingen, hverken borgeren eller politimanden kan bevise
> noget. Derfor kan politimanden (åbenbart) påstå hvad han vil. Det
> antages for sandt. Hans eventuelle misbrug kan aldrig opdages.


Denne "påstand-mod-påstand"-argumentation er noget vrøvl.

En politimand udtaler sig i retten under vidne-, dvs. strafansvar. Han
skal tale sandt.

Den tiltalte kan ikke straffes for evt. at afgive urigtig forklaring og
behøver slet ikke udtale sig.

"Beviset" består i politimandens vidneudsagn. Hvis dette af dommeren
vurderes som troværdigt, og hvis der ikke fra tiltaltes side fremkommer
oplysninger, som vælter dette, vil det - efter dansk rets grundlæggende
princip om fri bevisbedømmelse - blive lagt til grund.

Der er stærke incitamenter til, at en politimand ikke afgiver urigtig
forklaring for retten. For det første er det strafbart. For det andet
vil en dom for urigtig vidneforklaring næsten uomgængeligt få tjenstlige
konsekvenser for politimanden (sandsynligvis afskedigelse).

Lignende emner