ezz > videnskab.* > videnskab.jura

 #1  
03.03.2005, 11:42
Lisbeth Støvring
Historie kort:

En mand kommer ud for en ulykke på sin arbejdsplads. Han er uarbejdsdygtig i
knap 4 måneder. Ulykken skyldes efter al sandsynlighed at der var ophobet
materiale efter nattens produktion, hvilket vanskeliggjorde fri adgang til
den normale arbejdsproces. Arbejdsgiver angiver i sin forklaring til
forsikringsselskab at, det er den enkelte afdelings ansvar at holde området
ryddet og passager fri, og fralægger sig dermed ethvert ansvar.
Forsikringsselskabet kalder derfor ulykken for et hændelig uheld som ikke
vil være omfattet af erstatningsansvarsloven.

Hvis arbejdsgiver kunne/kan pålægges ansvar berettiges den tilskadekomne til
udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte godtgørelse.

Er det mon tænkeligt at, det er så enkelt at arbejdsgiver bare kan pålægge
den enkelte medarbejder dette ansvar? Jeg kunne godt forestille mig hvordan
det i praksis skulle gennemføres at hver medarbejder på en stor virksomhed,
ved hvert skift skulle rydde op, og have godkendt af sikkerhedsrep. at, alt
er i sikkerhedsmæssig forsvalig orden, inden arbejdet kan påbegyndes! Hvor
meget mon der så ville kunne nå at blive produceret!?!?

Jeg kan også godt følge at arbejdsgiver ikke kan tjekke alle pladser på en
stor vrksomhed med måske 2-300 medarbejdere, men mon så ikke dette ansvar
ligger hos værkfører/afdelingsleder?

Kort sagt: Kan man på denne måde tørre ansvaret af på den enkelte
medarbejder?

Mvh. Lsbeth
 #2  
03.03.2005, 11:51
MAndersen
"Lisbeth Støvring" <lbs> skrev i en meddelelse
news:db0f
[..]
> alt
> er i sikkerhedsmæssig forsvalig orden, inden arbejdet kan påbegyndes! Hvor
> meget mon der så ville kunne nå at blive produceret!?!?
> Jeg kan også godt følge at arbejdsgiver ikke kan tjekke alle pladser på en
> stor vrksomhed med måske 2-300 medarbejdere, men mon så ikke dette ansvar
> ligger hos værkfører/afdelingsleder?
> Kort sagt: Kan man på denne måde tørre ansvaret af på den enkelte
> medarbejder?


Det kan man nemlig ikke. Jeg har mange sager, hvor arbejdsgiver bliver gjort
erstatningsansvarlig for langt mindre skader.
Feks. En maskinarbejder står og borer i et emne. Han ved, at man ikke må stå
med ærmerne rullet ned, da der er risiko for at spåner griber fast i armen.
Alligevel sker ulykken, og arbejdsgiveren bliver erstatningsansvarlig.

Gå til en advokat, eller de der jeg ikke kan lide, (fagforeninger)

MAndersen
 #3  
03.03.2005, 12:54
Lisbeth Støvring
"MAndersen" <ikke> skrev i en meddelelse
news:db0f

[Klip]

> > Kort sagt: Kan man på denne måde tørre ansvaret af på den enkelte
> > medarbejder?

> Det kan man nemlig ikke. Jeg har mange sager, hvor arbejdsgiver bliver gjort
> erstatningsansvarlig for langt mindre skader.


OK, hvem/hvad er du, og disse sager du referer til er det nogen man kan
sammenligne direkte med "min"?

Eftersom den slags sager må være meget individuelle kan der vel næppe ligge
præcedens på området, hvorfor der vel desværre ikke kan henvises til sager
som jeg kan "rådføre" mig med?

> Feks. En maskinarbejder står og borer i et emne. Han ved, at man ikke må stå
> med ærmerne rullet ned, da der er risiko for at spåner griber fast i armen.
> Alligevel sker ulykken, og arbejdsgiveren bliver erstatningsansvarlig.


Denne sag drejer sig ogå om en maskinarbejder, som måske - og det er her jeg
er meget i tvivl - selv kan have del i skylden for ulykken. Som nævnt er der
meget lidt plads til den normale arbejdsprocess, og idet han ser en 12 tons
tung jernplade / svelle komme i svingende i luften fra en kran, prøver han
reflektorisk med armen, at afværge at svellen rammer en maskine. Svellen
rammer hånden, som knuses i nogle knogler, samt ledbånd og nerver afrives.
Dumt, ja! Men kan han stilles til ansvar for at handle pr. refleks?

> Gå til en advokat, eller de der jeg ikke kan lide, (fagforeninger)


Ja, måske skal man lige have en advokat med ind over her.
[..]
 #4  
03.03.2005, 14:48
David T. Metz
Lisbeth Støvring kalligraferede, i
news:4226ea05$0$56227$edfadb0f

> Kort sagt: Kan man på denne måde tørre ansvaret af på den enkelte
> medarbejder?


Kort: Nej. Arbejdsgiveransvar kan ikke uddelegeres. Claus Hjort Frederiksen
har annonceret tiltag der skal ændre dette forhold (fx hvis
bygningsarbejdere ikke følger arbejdsgiverens påbud om at bruge
sikkerhedsudstyr, skal den enkelte medarbejder fremover skulle kunne drages
til ansvar efter aftale, fx i en overenskomst), men som det er i dag er det
altid arbejdsgiverens ansvar at arbejdet overholder sikkerhedsforskrifter.

En relevant § er Lov om arbejdsmiljø § 15
"Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. (...)" (der henvises til efterfølgende
kapitler om bl.a. indretning af arbejdsstedet, arbejdets udførelse m.m.)
[..]

Derfor kan der dog godt være tale om et hændeligt uheld - enhver kan jo fx
snuble over sine egne fødder og komme til skade. Om det er tilfældet kan jeg
slet ikke bedømme ud fra din beskrivelse og ville nok heller ikke kunne det
med en mere detaljeret beskrivelse. Søg professionel rådgivning som allerede
foreslået.

David
 #5  
03.03.2005, 14:54
Q
"Lisbeth Støvring" <lbs> skrev i en meddelelse
news:db0f

> Denne sag drejer sig ogå om en maskinarbejder, som måske - og det er her jeg
> er meget i tvivl - selv kan have del i skylden for ulykken. Som nævnt er der
> meget lidt plads til den normale arbejdsprocess, og idet han ser en 12 tons
> tung jernplade / svelle komme i svingende i luften fra en kran, prøver han
> reflektorisk med armen, at afværge at svellen rammer en maskine. Svellen
> rammer hånden, som knuses i nogle knogler, samt ledbånd og nerver afrives.
> Dumt, ja! Men kan han stilles til ansvar for at handle pr. refleks?


For mig at se kan skylden placeres hos tilskadekomne, hvis han opholdt sig i
et område, som var afspærret pga. kranarbejde..

Eller: Kranføreren fordi vedkommende ikke har været opmærksom på folk i
arbejdszonen ( svarer vel lidt til at køre bil )

I begge tilfælde vil det dog i praksis være arbejdsgiveren, der hænger på et
evt. erstatningskrav..

Jeg tror dog generelt at det ville være et ret dårligt træk rent
karierremæssigt hvis man begynder at sagsøge sin arbejdsgiver.. Enten vil
vedkommende selv få skylden, eller også vil kranføreren ende med balladen..

Uanset.. Manden har vel fået sygedagpenge mens han var sygemeldt?.. I så
fald kan I vel kun forvente at få lidt for svie/smerte.. Hvis manden blev
fyret mens han var sygemeldt pga arbejdsulykke kan det være en interessant
sag for fagforeningen..

/peter, som ikke ved noget om paragrafferne, men en smule om sikkerhed på
arbejdspladser..
[..]
 #6  
03.03.2005, 15:38
Lisbeth Støvring
[Klip]

> For mig at se kan skylden placeres hos tilskadekomne, hvis han opholdt

sig
i
> et område, som var afspærret pga. kranarbejde..


Området var ikke afspærret. Jeg har måske ikke helt gjort tydeligt hvilken
type kran det drejer sig om - og i virkeligheden ved jeg det heller ikke!
Men der er naturligvis forskel på kraner, hvilket jeg ikke lige tog med i
mine overvejelser da jeg lavede case-beskrivelsen. Men vi taler altså om
en
stationær kran, som den tilskadekomne betjener vha. en slags joystik, fra
gulvet. Det er altså ikke sådan en slags man sidder i/på.

> Eller: Kranføreren fordi vedkommende ikke har været opmærksom på folk i
> arbejdszonen ( svarer vel lidt til at køre bil )
> I begge tilfælde vil det dog i praksis være arbejdsgiveren, der hænger


et
> evt. erstatningskrav..


Eller er det........................?

> Jeg tror dog generelt at det ville være et ret dårligt træk rent
> karierremæssigt hvis man begynder at sagsøge sin arbejdsgiver.. Enten vil
> vedkommende selv få skylden, eller også vil kranføreren ende med

balladen..
Jamen sagen er jo netop den at for at få gennemført et erstatningskrav
iht.
erstatningsansvarsloven skal der foreligge et krav mod arbejdsgiver! Der
er
jo ikke tale om et decideret sagsanlæg, men sådan er nu een gang praksis.

> Uanset.. Manden har vel fået sygedagpenge mens han var sygemeldt?.. I så
> fald kan I vel kun forvente at få lidt for svie/smerte.. Hvis manden blev
> fyret mens han var sygemeldt pga arbejdsulykke kan det være en interessant
> sag for fagforeningen..


Jo man får naturligvis sygedagpenge under sygdom, men der er et loft på
ca.89,- kr. pr. time, så der kan altså blive tale om en del tabt
arbejdsfortjeneste hvis man plejer at have f.eks 176,- kr. i timen.
Der har ikke været tale om afskedigelse!? Manden er begyndt i sit vanlige
job igen, efter endt sygeperiode.

> /peter, som ikke ved noget om paragrafferne, men en smule om sikkerhed på
> arbejdspladser..


/Lisbeth ( som gerne slår et slag for at retfærdigheden sker fyldest - for
de som ikke selv har resourcerne til at kæmpe! )
 #7  
03.03.2005, 16:11
MAndersen
"Lisbeth Støvring" <lbs> skrev i en meddelelse
news:db0f
> "MAndersen" <ikke> skrev i en meddelelse
> news:db0f
> [Klip]
> gjort
> OK, hvem/hvad er du, og disse sager du referer til er det nogen man kan
> sammenligne direkte med "min"?
> Eftersom den slags sager må være meget individuelle kan der vel næppe
> ligge
> præcedens på området, hvorfor der vel desværre ikke kan henvises til sager
> som jeg kan "rådføre" mig med?


Jeg ser 10-15 sager om året, hvor 9 ud af 10 falder ud til arbejdstagerens
fordel.
Den dummeste jeg endnu har set, var en arbejdstager der kravler op på en
maskine, stikker hånden ned i en roterende maskine, for at fjerne et emne´,
og får selvfølgelig hånden i klemme.
Fabrikken får en bøde fra arbejdstilsynet på kr. 25.000,- og påbud om at
sikre maskinerne, så man ikke kan stikke en hånd ind i den. Jeg vil nok
kalde den sag oplagt til at det er arbejdstagerens egen skyld, men det
findes ikke rigtig i den terminologi.

Jeg synes din sag er oplagt til erstatning, og det undrer mig at
forsikringsselskabet ikke anerkender erstatningspligten - måske Top?

MAndersen
Forsikringsmægler
 #8  
03.03.2005, 16:16
MAndersen
"Q" <Q> skrev i en meddelelse
news:1933
[..]
> arbejdszonen ( svarer vel lidt til at køre bil )
> I begge tilfælde vil det dog i praksis være arbejdsgiveren, der hænger på
> et
> evt. erstatningskrav..
> Jeg tror dog generelt at det ville være et ret dårligt træk rent
> karierremæssigt hvis man begynder at sagsøge sin arbejdsgiver.. Enten vil
> vedkommende selv få skylden, eller også vil kranføreren ende med
> balladen..


Der er sjældent tale om at sagsøge arbejdsgiver. Man anmelder skaden til
hans erhvervsansvarsforsikring, og så hører han ikke mere til det, før der
kommer en regning på en selvrisiko.

> Uanset.. Manden har vel fået sygedagpenge mens han var sygemeldt?.. I så
> fald kan I vel kun forvente at få lidt for svie/smerte..>


Svie og smerte kan også blive til en hel del, det samme kan tabt
arbejdsfortjeneste - og ikke mindst evt. gener på sigt.

MAndersen
 #9  
03.03.2005, 16:19
Lisbeth Støvring
"MAndersen" <ikke> skrev i en meddelelse
news:db0f
> Jeg ser 10-15 sager om året, hvor 9 ud af 10 falder ud til arbejdstagerens
> fordel.
> Den dummeste jeg endnu har set, var en arbejdstager der kravler op på en
> maskine, stikker hånden ned i en roterende maskine, for at fjerne et emne´,
> og får selvfølgelig hånden i klemme.
> Fabrikken får en bøde fra arbejdstilsynet på kr. 25.000,- og påbud om at
> sikre maskinerne, så man ikke kan stikke en hånd ind i den. Jeg vil nok
> kalde den sag oplagt til at det er arbejdstagerens egen skyld, men det
> findes ikke rigtig i den terminologi.


Termen må jo findes - men så kaldes det åbenbart et hændeligt uheld?!

> Jeg synes din sag er oplagt til erstatning, og det undrer mig at
> forsikringsselskabet ikke anerkender erstatningspligten - måske Top?


Nej. Tryg.

> MAndersen
> Forsikringsmægler


Vh. Lisbeth
 #10  
03.03.2005, 16:28
Lisbeth Støvring
"MAndersen" <ikke> skrev i en meddelelse
news:db0f
[Klip]

> Svie og smerte kan også blive til en hel del, det samme kan tabt
> arbejdsfortjeneste - og ikke mindst evt. gener på sigt.
> MAndersen


Mht. gener/varige men er det jo en helt anden lovgivning. Her vil der i
givet fald være tale om arbejdsskadelovgivningen, og den del er der styr
på.

Mvh. Lisbeth
Lignende emner