ezz > videnskab.* > videnskab.jura

 #1  
28.06.2005, 18:34
Johnny B 2000
hvor lang tid har man hvis man er ansat i et firma uden overenskomst ?
- er det fra time til time eller hvordan er "reglerne" ?
 #2  
28.06.2005, 19:03
Per Christoffersen
"Johnny B 2000" <SLETDETTEjohnnyb2000> skrev i en meddelelse
news:db0f
> hvor lang tid har man hvis man er ansat i et firma uden overenskomst ?
> - er det fra time til time eller hvordan er "reglerne" ?


Det kommer an på hvordan man er ansat (funktionær eller ej), hvis man er
funktionær, hvor længe man har været ansat, og ellers hvad der står i
ansættelsesaftalen.

/Per
 #3  
28.06.2005, 19:15
Johnny B 2000
det er ikke som funktinær
 #4  
28.06.2005, 20:43
Henrik Stidsen
Johnny B 2000 used his keyboard to write :
> det er ikke som funktinær


Hvad siger din ansættelseskontrakt så ?

Hvis du ikke har en ansættelseskontrakt så se at få en, hvis din
arbejdsgiver ikke vil give dig en så skal nok skynde dig at alliere dig
med en fagforening.
 #5  
28.06.2005, 21:11
Povl H. Pedersen
In article <mn.e4db7d56e66c16be.34878>, Henrik Stidsen wrote:
> Johnny B 2000 used his keyboard to write :
>> det er ikke som funktinær

> Hvad siger din ansættelseskontrakt så ?
> Hvis du ikke har en ansættelseskontrakt så se at få en, hvis din
> arbejdsgiver ikke vil give dig en så skal nok skynde dig at alliere dig
> med en fagforening.


Eller hvis han er sagt op, så forlange de 10.000 kr det giver i
kompensation såfremt man ikke har fået en, og der er strid om ting
der burde have stået i den.
 #6  
28.06.2005, 21:48
Michael Bruun
"Povl H. Pedersen" <povlhp> skrev i en meddelelse
news:vlhp
> Eller hvis han er sagt op, så forlange de 10.000 kr det
> giver i kompensation såfremt man ikke har fået en, og der
> er strid om ting der burde have stået i den.


Du tænker formentlig på det skriftlige ansættelsesbevis og ikke
ansættelseskontrakten. Ansættelsesbeviset er obligatorisk, det er
ansættelseskontrakten derimod ikke. I øvrigt er godtgørelsesniveauet for
manglende ansættelsesbevis ændret, så der maksimalt betales 1.000 kr. i
førstegangstilfælde, med mindre den manglende ansættelseskontrakt har været
konkret væsentlig.

/ Michael
 #7  
28.06.2005, 22:05
Henrik Stidsen
Michael Bruun explained :
>> Eller hvis han er sagt op, så forlange de 10.000 kr det
>> giver i kompensation såfremt man ikke har fået en, og der
>> er strid om ting der burde have stået i den.


> Du tænker formentlig på det skriftlige ansættelsesbevis og ikke
> ansættelseskontrakten. Ansættelsesbeviset er obligatorisk, det er
> ansættelseskontrakten derimod ikke. I øvrigt er godtgørelsesniveauet for
> manglende ansættelsesbevis ændret, så der maksimalt betales 1.000 kr. i
> førstegangstilfælde, med mindre den manglende ansættelseskontrakt har været
> konkret væsentlig.


Er ansættelseskontrakt og ansættelsesbevis ikke som regel det samme ?
 #8  
28.06.2005, 23:43
Michael Bruun
"Henrik Stidsen" <nntpspam> skrev i en meddelelse
news:4878
> Er ansættelseskontrakt og ansættelsesbevis ikke som regel
> det samme ?


Nej. En ansættelseskontrakt er en aftale mellem to parter, mens et
ansættelsesbevis er udarbejdet ensidigt af arbejdsgiveren. På en række
områder, særligt udenfor funktionærområdet, er der ikke tradition for at
anvende ansættelseskontrakter. Derimod skal der som følge af et EU-direktiv
altid udstedes et ansættelsesbevis (kan dog indarbejdes i en
ansættelsesaftale), som skal indholde alle væsentlige oplysninger om
ansættelsesforholdet. Ansættelsesbeviset har ikke aftalekarakter.

/ Michael
 #9  
29.06.2005, 00:27
Carl L
> Du tænker formentlig på det skriftlige ansættelsesbevis og ikke
> ansættelseskontrakten. Ansættelsesbeviset er obligatorisk, det er
> ansættelseskontrakten derimod ikke. I øvrigt er godtgørelsesniveauet for
> manglende ansættelsesbevis ændret, så der maksimalt betales 1.000 kr. i
> førstegangstilfælde, med mindre den manglende ansættelseskontrakt har været
> konkret væsentlig.

På mig lyder det som om der er en tvist, som kan give ham 10k
Han har ikke fået at vide hvad hans opsigelsesvarsel er.
Ministerens bekendgørelse gælder vel kun hvis det er uvæsenlige ting og det
må man sige at opsigelsesvarsel ikke er.

mvh
Carl
 #10  
29.06.2005, 10:19
Michael Bruun
"Carl L" <lorberg (.a.) tdcadsl (...) dk> skrev i en meddelelse
news:db0f
> På mig lyder det som om der er en tvist, som kan give ham
> 10k Han har ikke fået at vide hvad hans opsigelsesvarsel er.
> Ministerens bekendgørelse gælder vel kun hvis det er uvæsenlige
> ting og det må man sige at opsigelsesvarsel ikke er.


Det er jeg faktisk lidt usikker på.

I BEK 941 anvendes udtrykket "konkret betydning", og man kan selvfølgelig
sige, at manglende oplysning om opsigelsesvarslet har haft konkret betydning
i dette tilfælde, fordi lønmodtageren har brug for oplysningen. Omvendt vil
man med samme argumentation kunne sige, at så godt som alle øvrige
oplysninger har konkret betydning - et manglende postnummer i angivelsen af
arbejdsstedet vil således kunne siges at have konkret betydning, hvis
lønmodtageren skal bruge oplysningen for at sende eksempelvis en opsigelse
til arbejdsgiveren.

Det er muligt, at §5 skal læses sådan, men umiddelbart vil jeg mene, at det
også kan fortolkes som "konkret væsentligt", altså at den manglende
oplysning rent faktisk skal have haft en konkret konsekvens for
lønmodtageren - i tilfældet med det manglende opsigelsesvarsel kunne det
f.eks. være, at lønmodtageren har været bundet i længere tid end han troede,
og at han dermed får et problem i forhold til en ny arbejdsgiver.

/ Michael
Lignende emner