ezz > videnskab.* > videnskab.jura

 #16  
05.07.2005, 17:07
Peter Lykkegaard
"Carl L" wrote

> Der er en række undtagelser i loven og faktisk også om man kan få en
> godtgørelse, hvis ansættelsesbeviset mangler. [..]


Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette
lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet
(..)
§ 6. Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan
lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Arbejdsministeren
fastsætter efter forhandling med arbejdsmarkedets parter regler om
godtgørelsens størrelse.
 #17  
05.07.2005, 17:42
Carl L
"Peter Lykkegaard" <peter.aghl> skrev i en meddelelse
news:db0f
> "Carl L" wrote
> > Okay, i mens kan du fortæl mig lige i hvilken lov der står man skal have
> > en
> > lønseddel.

> En anden ting: Hvordan vil du ellers dokumentere overfor a-kassen mht antal
> timer og indtægt i en given periode?

Jeg skriver:
"Der er en række undtagelser i loven og faktisk også om man kan få en
godtgørelse, hvis ansættelsesbeviset mangler."
Du spørge om det er lønsedlen jeg taler om.
Jeg mener jeg bruger orderne: Godtgørelse og Ansættelsesbevis
Hvor du får lønsedlen fra, ved jeg ikke, for svar 1 og 2 før mig taler
heller ikke om lønsedler.
Derfor undre det mig også at du åbenbart sammenkæder godtgørelse og
lønsedlen.
A-kasser skal bruge timetallet og bruttoløn til at beregne dagpenge. De
behøver ikke at få beregningerne af din skat. Hvis man er en meget højt
fastlønnet funktionær, så beregner de timetallet ud fra din løn og er
faktisk ligeglade med om hvor mange timer du arbejdede.

Fra dk.kultur.sprog:
"Der er en række undtagelser i loven og faktisk også om, at man kan få en
godtgørelse, hvis ansættelsesbeviset mangler."

Den eneste forskel er, at der er sat et "at" og et komma i sætningen.

Carl
 #18  
05.07.2005, 18:19
Peter Lykkegaard
"Carl L" wrote

> Hvor du får lønsedlen fra, ved jeg ikke, for svar 1 og 2 før mig taler
> heller ikke om lønsedler.


Subject: Manglende lønseddel
Aragorn svar indeholder blandt andet lønseddel (svar 1)
Lønseddel spørgsmålet var klippet i ud i svar 2 som du så svarer på

- Peter
 #19  
05.07.2005, 20:07
Jonas Kofod
"Carl L" <lorberg (.a.) tdcadsl (...) dk> skrev i en meddelelse
news:db0f
> > Det er lidt misvisende/forvirrende du skriver at det kommer an på
> > overenskomst og at dine forhold hænger sammen med et HK medlemskab.
> > Man skal ikke være dækket af en bestemt overenskomst eller være medlem af

> HK
> > for at være beskyttet af dansk lov.

> Der er en række undtagelser i loven og faktisk også om man kan få en
> godtgørelse, hvis ansættelsesbeviset mangler.


Det har jo ikke noget at gøre med om man skal være i HK - det er ikke HK
eller overenskomsten der gør at arbejdstagere har krav på en
ansættelseskontrakt - det er loven.
 #20  
05.07.2005, 20:09
Jonas Kofod
"Peter Lykkegaard" <peter.aghl> skrev i en meddelelse
news:db0f
> "Carl L" wrote
> [..]
> Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette
> lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet
> (..)
> § 6. Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan
> lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Arbejdsministeren
> fastsætter efter forhandling med arbejdsmarkedets parter regler om
> godtgørelsens størrelse.


Og dermed har det intet at gøre med HK andre fagforeninger eller alverdens
overenskomster - som var min eneste pointe.
 #21  
05.07.2005, 20:20
Carl L
> Det har jo ikke noget at gøre med om man skal være i HK - det er ikke HK
> eller overenskomsten der gør at arbejdstagere har krav på en
> ansættelseskontrakt - det er loven.

Det har du ret i, men:
§1 Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse, i det omfang en pligt for
arbejdsgiveren til at give lønmodtageren oplysninger om ansættelsesforholdet
følger af kollektiv overenskomst og denne indeholder regler, der som minimum
svarer til bestemmelserne i direktiv nr. 91/533 om arbejdsgiverens pligt til
at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller
ansættelsesforholdet.

Mange overenskomster har særregler som gør det næsten umuligt at få
godtgørelsen.

mvh
Carl
 #22  
05.07.2005, 20:48
Jakob Bohm
On Tue, 05 Jul 2005 06:22:52 +0200, Henry Lerche Madsen
<lerche> wrote:

> Fatter Brik wrote:
> Nej du skal modtage en lønseddel.
> [..]
> [..]
> [..]
> [..]
> Den går igen alle steder...
> Jeg har forsøgt at finde en arbejdsmarkedsloven online, men uden held
> :-( .


Det er fordi den ikke findes ;-)

Der er ikke en enkelt lov der hedder arbejdsmarkedsloven eller lov om
arbejdsmarkedet,
det nærmeste en overordnet lov for området er vel den "private"
hovedaftale mellem LO
og DA.

Derimod findes der massevis (hundredevis?) af love om forskellige dele af
de ting der
sker på arbejdsmarkedet, f.eks. den lov der (efter et EU-direktiv) siger at
arbejdsgiveren SKRIFTLIGT skal give enhver ansat 10 bestemte oplysninger
om jobbet.

Dette stykke papir (nærmest en slags kvittering på at man er lovformeligt
ansat)
kaldes et ansættelsesbevis og kan være sit eget stykke papir eller en del
af teksten
i f.eks. en ansættelseskontrakt. Men det skal være skriftligt, indeholde
de 10
oplysninger, være sandt og opdateres med et nyt eller supplerende stykke
papir hver
gang en af de 10 oplysninger ændrer sig (f.eks. lønforhøjelse eller
firmaet flytter).
I Danmark er der så en ekstra undtagelse om, at nogen af oplysningerne
gerne må
*formuleres* som en henvisning til en relevant lov eller kollektiv
overenskomst, men
de skal stadig stå der. Der kan for eksempel stå "Ferie afholdes efter
ferieloven"
og dermed er kravet om at oplyse jobbets feriemuligheder oplyst hvis
arbejdsgiveren
ikke giver hverken mere eller mindre end lovens minimum af ferie.

Andre har i løbet af i dag postet et link til denne lov, men her er linket
igen

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene
for ansættelsesforholdet (Ansættelsesbevisloven)
<url: [..] >

(næsten) ALLE Danske love kan i øvrigt læses i officiel udgave på
[..] som 3F, gule anti-fagforeninger som krifa og
sludrechatoller som jeg
selv kan altid prøve at forklare lovene, men den rigtige tekst står kun på
[..], i papirudgaven af Lovtidende (trykkes hos Schultz på
statens vegne)
og i Rigsarkivet (som vistnok opbevarer originalen med Dronningens og en
ministers
underskrift).

med venlig hilsen

Jakob (jeg er hverken jurist, advokat eller ekspert i de her ting)
 #23  
06.07.2005, 02:03
Maria Frederiksen
> fagforeningen sag på arbejdsgiveren, og jeg fik 10.000 skattefrit i
> erstatning - de 5000 gik til HK for juridisk assistance i sagen.


Hov, den skal jeg lige have en gang til. Argumentet for at være i
fagforening er jo at man får gratis juridisk assistance, når man har behov
for det. Hvordan kan de så lige pludselig dukke op med en regning for udført
assistance? Eller er det særskilt nævnt, at netop den type assistance skal
man betale særskilt for? Og hvad udregnes beløbet efter?

Mvh Maria
- der nu er helt forvirret.
 #24  
06.07.2005, 03:04
Aragorn Elessar
"Maria Frederiksen" <mf> wrote in message
news:db0f
> Hov, den skal jeg lige have en gang til. Argumentet for at være i
> fagforening er jo at man får gratis juridisk assistance, når man har behov
> for det. Hvordan kan de så lige pludselig dukke op med en regning for udført
> assistance? Eller er det særskilt nævnt, at netop den type assistance skal
> man betale særskilt for? Og hvad udregnes beløbet efter?
> Mvh Maria
> - der nu er helt forvirret.


Hej Maria.

Jeg har smidt de relevante papirer ud, da det er mere end 5 år siden det
skete.
Jeg vil såmænd hjertens gerne hjælpe med svar, men da jeg ikke er HK'er
mere, er det ret umuligt for mig at svare på.
Jeg har rodet HK's hjemmeside igennem med diverse søgeord uden det store
held.
Er der en HK'er der vil undersøge dette, da jeg ikke kan finde noget på HK's
hjemmeside om erstatning angående manglende ansættelseskontrakt?

Venlig hilsen

Aragorn_DK
 #25  
06.07.2005, 04:54
Aragorn Elessar
"Aragorn Elessar" <aragornDK> wrote in message
news:6128
[..]
> hjemmeside om erstatning angående manglende ansættelseskontrakt?
> Venlig hilsen
> Aragorn_DK


Ny info:
Jeg har fundet et gammelt brev i mine papirbunker, der tydeligt viser at jeg
har fået udbetalt den fulde erstatning skattefrit fra HK.
Altså: Nul bidrag til HK for juridisk bistand, andet end det de blev betalt
for via kontingentet til fagforeningen.
Så du har fuldstændig ret, de skulle ikke have betaling for noget som helst.
My bad, jeg er sgu ved at blive gammel, når jeg ikke kan huske noget der har
med penge at gøre! ;o)

Venlig hilsen

Aragorn_DK
 #26  
06.07.2005, 11:51
Peter Lykkegaard
"Carl L" wrote
> Mange overenskomster har særregler som gør det næsten umuligt at få
> godtgørelsen.

Og mange mindre virksomheder er ikke med i en arbejdsgiverforening og har
ikke tegnet overenskomst med en/flere fagforening(er)
Hvoraf fremgår det at OP er dækket af en overenskomst?

- Peter

Lignende emner