ezz > fritid.* > fritid.hus-og-have

 #1  
09.08.2009, 14:40
Preben R. Sørensen
Har en nabo uden videre ret til at fjerne en hæk og bygge i skel? Og uanset,
hvad må man så dyrke op ad rædslet? Vil det ikke være en god ting at få det
skriftligt, hvilke betingelser der aftales? Eller er det altid op til den
der evt. mister/har lyst til at miste hækken? Og hvad med planter der hæfter
på muren, eller hvis man vil lave espalier eller andet ophæng? Hvor mange
meter er det som standard tilladt at bygge i skel?
 #2  
09.08.2009, 15:48
Bagmanden
"Preben R. Sørensen" <preben> skrev i meddelelsen
news:db0f
> Har en nabo uden videre ret til at fjerne en hæk og bygge i
> skel? Og uanset, hvad må man så dyrke op ad rædslet? Vil det
> ikke være en god ting at få det skriftligt, hvilke betingelser
> der aftales? Eller er det altid op til den der evt. mister/har
> lyst til at miste hækken? Og hvad med planter der hæfter på
> muren, eller hvis man vil lave espalier eller andet ophæng?
> Hvor mange meter er det som standard tilladt at bygge i skel?


Naboen skal til enhver tid snakke med den anden part om at
skellet ønskes ændret, og aftale hvilke betydninger det kan have
for dem. Dette betyder at den der bygger også har
vedligeholdelsespligten på den væg/mur der vender ind til naboen.

Hvis du ikke ønsker at ændre skellet, så har naboen mulighed for
at at klippe hækken ind til ca. 20 cm fra stammen og bygge op til
denne. Naboen har stadig vedligeholdelsespligt over sin væg/mur.
Dog skal du være opmærksom på at du godt må bruge væggen/muren
til ophængt af f.eks. planteskåle o.a., dette skal dog kunne
fjernes for vedligehold og må ikke belaste konstruktion eller på
anden måde skade væg/mur.

Naboen skal have mulighed for inspicere/vedligeholde en gang
årligt (her er jeg lidt usikker på den eksakte formulering) I
hvert fald skal I sammen blive enige om hvem der gør hvad
hvornår.

En nabo kan bygge op til 10 meter (11 meter inkl. tagets evt.
udhæng) dog højest 2.5 meter i højden... alt dette skal kun
anmeldes (størrelse, placering på grunden, dimensionering af
materialer o.a. småtteri)
Hvis naboen i forvejen har et skur i skellinie, skal dette
medregnes i den samlede byggelinie, altså modregnes de maksimale
10 meter.

Alt andet der forøger højde, længde osv. skal der søges om, og
SKAL indeholde en nabohøring.

Der kan dog være lokale tinglysninger der beskriver særlige
forhold, så du må lige forbi din kommunes bygge og teknikafd.

Med hensyn til planter i skel. så må beplantningen ikke være
ustyrlig og være til gene for naboen, dette betyder at f.eks.
bambus, der rodskyder, ikke må sættes i skel!
I praksis begrænser skelplanter sig til bøg, taks, ligusta
o.lign. der kan stammebeskæres.

Laaangt svar, men husk at få en god dialog med naboen - det
kommer I længst med!
 #3  
09.08.2009, 18:10
S.B.
"Preben R. Sørensen" <preben> skrev i en meddelelse
news:db0f
> Har en nabo uden videre ret til at fjerne en hæk og bygge i skel? Og
> uanset, hvad må man så dyrke op ad rædslet? Vil det ikke være en god ting
> at få det skriftligt, hvilke betingelser der aftales? Eller er det altid
> op til den der evt. mister/har lyst til at miste hækken? Og hvad med
> planter der hæfter på muren, eller hvis man vil lave espalier eller andet
> ophæng? Hvor mange meter er det som standard tilladt at bygge i skel?
> --
> M.V.H.
> Preben Riis Sørensen
> preben


[..]

Søren
 #4  
09.08.2009, 18:14
Max
Hej Preben

> espalier eller andet ophæng? Hvor mange meter er det som standard
> tilladt at bygge i skel?


Kontakt teknisk forvaltning i din kommune, det er det eneste sted
du kan få et virkeligt kvalificeret svar på dit spørgsmål. Jeg har
prøvet at spørge såkaldte eksperter, og alligevel endt med
problemer med kommunens regler, så man kan lige så godt
starte der.
 #5  
09.08.2009, 22:09
Armand
Bagmanden skrev:
> "Preben R. Sørensen" <preben> skrev i meddelelsen
> news:db0f
> Naboen skal til enhver tid snakke med den anden part om at skellet
> ønskes ændret, og aftale hvilke betydninger det kan have for dem. Dette
> betyder at den der bygger også har vedligeholdelsespligten på den
> væg/mur der vender ind til naboen..........
> En nabo kan bygge op til 10 meter (11 meter inkl. tagets evt. udhæng)
> dog højest 2.5 meter i højden... alt dette skal kun anmeldes (størrelse,
> placering på grunden, dimensionering af materialer o.a. småtteri)
> Laaangt svar, men husk at få en god dialog med naboen - det kommer I
> længst med!

"Skel" er jo en diffus sag medmindre de oprindelige skelpæle fra
grundudstykningen kan findes.
Hvis min nabo ville bygge i vores skel og det kun er hæk-linien der
markerer skellet, ville jeg forvente at der for hans regning blev sat en
landmåler til at plotte skellet, bare sådan for at dét ikke bliver et
emne når den ene eller anden ønsker at sælge!

Landmålere er ikke billige og tilsyneladende af den grund vælger de
fleste at holde sig de af dig nævnte 20 cm fra hækken :-/
 #6  
09.08.2009, 22:12
Max
Hej Armand

> Hvis min nabo ville bygge i vores skel og det kun er hæk-linien der
> markerer skellet, ville jeg forvente at der for hans regning blev sat
> en landmåler til at plotte skellet, bare sådan for at dét ikke bliver
> et emne når den ene eller anden ønsker at sælge!


Er der ikke noget med at har naboen købt sit hus uden nogen har
sagt andet, ja så er hækken skelet ?
 #7  
09.08.2009, 22:48
Bagmanden
"Armand" <armand> skrev i meddelelsen
news:db0f

> "Skel" er jo en diffus sag medmindre de oprindelige skelpæle
> fra grundudstykningen kan findes.
> Hvis min nabo ville bygge i vores skel og det kun er hæk-linien
> der markerer skellet, ville jeg forvente at der for hans
> regning blev sat en landmåler til at plotte skellet, bare sådan
> for at dét ikke bliver et emne når den ene eller anden ønsker
> at sælge!


Jeg mener at huske at -begge- er betalingspligtige, skellinien er
noget lovstof, og hvis skellet ikke længere lader sig afgøre
fordi de oprindelige skelpæle (jernrør) er væk, så må begge til
pungen, og ja, det er ikke helt billigt.

Det er ikke nok at der står en hæk i noget der "måske kunne" være
en skellinie. Vores hæk ind mod den ene nabo stod en halv meter
inde på vores grund og de kunne ikke gøre hævd gældende, og vi
anede intet da vi købte huset.
Jeg kunne så finde skelpæle og dermed synliggøre det egentlige
skel og dermed bede om at få genoprettet dette.

Jeg var i tæt dialog med både landmålerne (indtil jeg fik fundet
skelpæle via gamle plantegninger i kommunen) og havde en
skelforretning/syn, der beskrev den nye overenskomst vedr.
skellets placering og afskærmning.
 #8  
10.08.2009, 14:13
Fister Løgsovs
Preben R. Sørensen skrev:
> Har en nabo uden videre ret til at fjerne en hæk og bygge i skel? Og uanset,
> hvad må man så dyrke op ad rædslet? Vil det ikke være en god ting at få det
> skriftligt, hvilke betingelser der aftales? Eller er det altid op til den der
> evt. mister/har lyst til at miste hækken? Og hvad med planter der hæfter på
> muren, eller hvis man vil lave espalier eller andet ophæng? Hvor mange meter
> er det som standard tilladt at bygge i skel?


Jeg kan ikke svare særlig godt, men fortælle om vores garage.
Garagen var bygget da vi overtog huset, den står næsten helt ude ved
vejen, og i skellet.
En dag finder jeg et papir omhandlende garagen.
Den har en del ansøgninger og godkendelser ang. placeringen og
vandafledningen, alt sammen er gået gennem kommunen, og noget af det
skulle også have naboens accept, så min konklusion er den at det skal
din nabos garage også.
Husk at tale pænt og ordenligt, når du konfronterer naboen med din
utilfredshed over hans byggeri, også selv om du føler dig meget
forulempet.
Kai
 #9  
10.08.2009, 21:58
Preben R. Sørensen
"Fister Løgsovs" <None> skrev i meddelelsen
news:8596
[..]
> Husk at tale pænt og ordenligt, når du konfronterer naboen med din
> utilfredshed over hans byggeri, også selv om du føler dig meget
> forulempet.


Det var såmænd bare naboerne der luftede tanken at det nok på et tidspunkt
ville være et ønske fra deres side at få en muret garage. Han ville såmænd
nok også komme med alle info i tide og tale med mig om tingene. Jeg sagde at
jeg ikke umiddelbart ville protestere, men at jeg ville overveje hvad jeg i
givet fald ville have på skrift.

Der er skelpæle og hækken står i skel, så det er der ingen problemer med.

Bliver det mig der bestemmer over hækken og evt. anden beplantning i stedet?
(han får ikke de sidste 20 cm).

M.V.H.
Preben Riis Sørensen
preben
 #10  
14.08.2009, 00:10
strider
"Preben R. Sørensen" <preben> skrev i en meddelelse
news:db0f
> Har en nabo uden videre ret til at fjerne en hæk og bygge i skel? Og
> uanset, hvad må man så dyrke op ad rædslet? Vil det ikke være en god ting
> at få det skriftligt, hvilke betingelser der aftales? Eller er det altid
> op til den der evt. mister/har lyst til at miste hækken? Og hvad med
> planter der hæfter på muren, eller hvis man vil lave espalier eller andet
> ophæng? Hvor mange meter er det som standard tilladt at bygge i skel?
> --
> M.V.H.
> Preben Riis Sørensen
> preben


Han må da bygge en 2,5 meter høj og 12 meter lang garage...med mindre der er
en lokalvedtægt...

Hvis der er tale om opførelse af et udhus, garage og/eller carport der er
mindre end 50 m2 skal man ikke søge om byggetilladelse. Projektet skal
derimod anmeldes til kommunen inden man går i gang.

Byggeri i skel
Garager, carporte, udhuse og overdækkede terrasser må opføres i skel eller
nærmere skel end 2,5 m, hvis følgende er overholdt:

..Hvis en lokalplan eller byplanvedtægt ikke har fastsat andre bestemmelser.
..Den samlede længde af bygninger mod skel må ikke overstiger 12 m.
..Højden må ikke overstiger 2,5 m over terræn.
..Der må ikke er vinduer mod skel.
Lignende emner