ezz > videnskab.* > videnskab.jura

 #1  
11.02.2008, 10:21
T.S. Grautsch von Buster
Er det desideret ulovligt at anvende en del af depositummet (på 3 mndr) til
husleje de sidste to måneder af et lejemål?

Der blev i god tid (2 mndr inden udflytning) gjort opmærksom til udlejer om
at dette skete, uden at denne reagerede.
 #2  
11.02.2008, 12:10
Jubii
T.S. Grautsch von Buster wrote:
> Er det desideret ulovligt at anvende en del af depositummet (på 3 mndr)
> til
> husleje de sidste to måneder af et lejemål?
> Der blev i god tid (2 mndr inden udflytning) gjort opmærksom til udlejer
> om
> at dette skete, uden at denne reagerede.


Nu er det sådan at depositum indbetales som "garanti" for lejerens
forpligtelser ved fraflytningen. D.v.s. fraflytninsvedligeholdelse og
restancer på huslejen.
Så med lejeloven i hånden kan der godt bruges af depositum ved
fraflytningen. Jeg kan ikke se at depositum på forhånd skal bruges til noget
bestemt af det det skal bruges til. Lidt kryptisk, men sådan er lov jo.
 #3  
11.02.2008, 13:14
Bertel Lund Hansen
T.S. Grautsch von Buster skrev:

> Er det desideret ulovligt at anvende en del af depositummet (på 3 mndr) til
> husleje de sidste to måneder af et lejemål?


Om det kan aftales anderledes, ved jeg ikke, men depositummet er
udlejers sikkerhed for at der er penge til (evt. kun de mest
nødvendige) reparationer. Det kan man ikke bo op.

Der er sælgere der tager tre måneders forudbetalt husleje, og det
må man gerne bo op.

Nogle kender ikke forskel.

> Der blev i god tid (2 mndr inden udflytning) gjort opmærksom til udlejer om
> at dette skete, uden at denne reagerede.


Vi har ikke negativ aftalebinding i Danmark. Det betyder at det
ikke er en gyldig accept at der ikke bliver svaret.

Du skylder mig en million. Hvis ikke du protesterer i et
anbefalet brev som jeg har før frokost, regner jeg med at det er
en aftale.

Kan du se fidusen?
 #4  
11.02.2008, 13:30
Maria Frederiksen
> Er det desideret ulovligt at anvende en del af depositummet (på 3 mndr)
> til husleje de sidste to måneder af et lejemål?


Betaler du ikke leje, kan du få hævet dit lejemål. Lejen for februar var
forfalden til betaling senest den 6. Betaler du ikke, ophæves dit lejemål
omkring den 13 og du har så til mandag at komme ud i - og du hæfter stadig
for lejen. Det er altså en rigtig dårlig idé ikke at betale din leje.

> Der blev i god tid (2 mndr inden udflytning) gjort opmærksom til udlejer
> om at dette skete, uden at denne reagerede.


Det gør ingen forskel. Hvad er pointen i øvrigt? Du skal jo betale under
alle omstændigheder.

Mvh Maria
 #5  
11.02.2008, 14:44
Jubii
Maria Frederiksen wrote:
>> Er det desideret ulovligt at anvende en del af depositummet (på 3 mndr)
>> til husleje de sidste to måneder af et lejemål?

> Betaler du ikke leje, kan du få hævet dit lejemål. Lejen for februar var
> forfalden til betaling senest den 6. Betaler du ikke, ophæves dit lejemål
> omkring den 13 og du har så til mandag at komme ud i - og du hæfter stadig
> for lejen. Det er altså en rigtig dårlig idé ikke at betale din leje.


Du glemmer at påkrav om betaling skal være skriftlig, indeholdende
forklaring på hvad der kan ske ved manglende betaling og derefter er der 3
dage til at betale. § 93, stk. 2. Først derefter skal lejer fraflytte.
>>> Der blev i god tid (2 mndr inden udflytning) gjort opmærksom til udlejer

>> om at dette skete, uden at denne reagerede.

> Det gør ingen forskel. Hvad er pointen i øvrigt? Du skal jo betale under
> alle omstændigheder.


Han vil betale af depositum, og da der i lejeloven ikke står specifikt hvad
det er af forpligtelser, kunne det være leje.
§ 34. Udlejer kan i lejeforhold om beboelseslejligheder og enkeltværelser
til beboelse ved lejemålets indgåelse som depositum kræve et beløb svarende
til indtil 3 måneders leje. Beløbet henstår til sikkerhed for lejerens
forpligtelser ved fraflytning.
 #6  
11.02.2008, 15:10
Maria Frederiksen
> Du glemmer at påkrav om betaling skal være skriftlig, indeholdende
> forklaring på hvad der kan ske ved manglende betaling og derefter er der
> 3 dage til at betale. § 93, stk. 2. Først derefter skal lejer fraflytte.


Nej, jeg glemte det ikke. Pointen er at man kan smides ud med relativt kort
varsel, når man ikke betaler sin leje. Det er derfor vigtigt at betale den,
og ikke formode at man kan bruge depositum til at bo op.

> Han vil betale af depositum, og da der i lejeloven ikke står specifikt
> hvad det er af forpligtelser, kunne det være leje.
> § 34. Udlejer kan i lejeforhold om beboelseslejligheder og enkeltværelser
> til beboelse ved lejemålets indgåelse som depositum kræve et beløb
> svarende til indtil 3 måneders leje. Beløbet henstår til sikkerhed for
> lejerens forpligtelser ved fraflytning.


Enig. Det betyder dog ikke at man må bo sit depositum op, kun at udlejer må
trække fra depositum, hvis man har skyldige beløb.

Mvh Maria
 #7  
11.02.2008, 19:35
T.S. Grautsch von Buster
"Maria Frederiksen" <mf> wrote in message
news:db0f
> Nej, jeg glemte det ikke. Pointen er at man kan smides ud med relativt
> kort varsel, når man ikke betaler sin leje. Det er derfor vigtigt at
> betale den, og ikke formode at man kan bruge depositum til at bo op.
> Enig. Det betyder dog ikke at man må bo sit depositum op, kun at udlejer
> må trække fra depositum, hvis man har skyldige beløb.

Her er så noget af kernen i dette.... udlejer må gerne bruge af depositummet
hvis man har skyldige beløb, hvilket jeg er helt enig i.
Hvad hvis der IKKE er skyldige beløb - eller måske mere præcist - udlejer
DEFINERER hvad der er skyldige beløb, og da depositummet står sikkert på
hans konto kan han således gøre som det passer ham/hende. Skyldige beløb KAN
her betyde alle typer vedligeholdelse som udlejer ikke mener er alm slitage.
Jeg vil mene de fleste boligforeninger ved eftersyn som regel konfiskerer
depositum samt kræver både 100 og 200% oveni til diverse.
 #8  
11.02.2008, 19:56
T.S. Grautsch von Buster
"Bertel Lund Hansen" <unospamo> wrote in message
news:sql2
> T.S. Grautsch von Buster skrev:
>> Er det desideret ulovligt at anvende en del af depositummet (på 3 mndr)
>> til
>> husleje de sidste to måneder af et lejemål?

> Om det kan aftales anderledes, ved jeg ikke, men depositummet er
> udlejers sikkerhed for at der er penge til (evt. kun de mest
> nødvendige) reparationer. Det kan man ikke bo op.

Akkurat. Hvem definerer så HVAD de mest nødvendige reparationer er? Her
synes det meget nærliggende - set fra udlejers synspungt - at de mest
nødvendige reparationer skal ligge lige omkring hvad man har betalt i
depositum. Og da hele dep står på udlejers konto er der intet til hinder
for det, vel.

> Der er sælgere der tager tre måneders forudbetalt husleje, og det
> må man gerne bo op.
> Nogle kender ikke forskel. Men er det ULOVLIGT.....strafbart?


>> Der blev i god tid (2 mndr inden udflytning) gjort opmærksom til udlejer
>> om
>> at dette skete, uden at denne reagerede.

> Vi har ikke negativ aftalebinding i Danmark. Det betyder at det
> ikke er en gyldig accept at der ikke bliver svaret.

Negativ aftalebinding er udbredt i dk. Du siger det ikke er gyldigt dvs
aldrig ville kunne holde vand i retten.

Hvor har du det fra eller er det bare retspraksis?

> Du skylder mig en million. Hvis ikke du protesterer i et
> anbefalet brev som jeg har før frokost, regner jeg med at det er
> en aftale.
> Kan du se fidusen?

Ikke relevant i det her tilfælde.
 #9  
11.02.2008, 19:59
T.S. Grautsch von Buster
"Maria Frederiksen" <mf> wrote in message
news:db0f
> Betaler du ikke leje, kan du få hævet dit lejemål. Lejen for februar var
> forfalden til betaling senest den 6. Betaler du ikke, ophæves dit lejemål
> omkring den 13 og du har så til mandag at komme ud i - og du hæfter stadig
> for lejen. Det er altså en rigtig dårlig idé ikke at betale din leje.
> Det gør ingen forskel. Hvad er pointen i øvrigt? Du skal jo betale under
> alle omstændigheder.

selvfølgelig. Jeg vil bare gerne være med til at bestemme/acceptere hvilke
reparationer/forpligtelser (udover huslejen) som skal betales ved
fraflytning.
 #10  
11.02.2008, 20:13
Bertel Lund Hansen
T.S. Grautsch von Buster skrev:

> Akkurat. Hvem definerer så HVAD de mest nødvendige reparationer er?


Med "mest nødvendige" mente jeg blot at udlejeren er på skideren
hvis der er ødelagt for meget mere end der er depositum til.

Der er ikke noget der defineres. Lejemålet besigtiges i fællig
inden for fjorten dage efter udflytningen, og så skal det aftales
hvad der skal laves. Hvis der er uenighed, må man gå rettens vej.

> Her synes det meget nærliggende - set fra udlejers synspungt - at de mest
> nødvendige reparationer skal ligge lige omkring hvad man har betalt i
> depositum.


Ja. Min datter har en sag kørende hvor der er afsagt en dom der
giver hende hele indskuddet tilbage. Udlejer havde ikke sørget
for en gyldig lejekontrakt, så alle hans krav faldt væk. Nu
prøver han bare at trække tiden ud ved at anke på teknikaliteter,
men hun har fået hovedparten af pengene, så nu morer vi os bare
over at det bliver dyrere og dyrere for ham. Der løber jo
sagsomkostninger på, og hun har fri proces.

> Og da hele dep står på udlejers konto er der intet til hinder
> for det, vel.


Jo da. Men udlejer har det længste strå hvis lejeren har opført
sig normalt.

> Men er det ULOVLIGT.....strafbart?


Udlejer må tage et depositum der vist cirka højst må svare til
tre måneders husleje, og derudover må han også tage tre måneders
husleje forudbetalt som han beholder indtil fraflytningen. Så
nej, det er ikke ulovligt. Men man kan måske komme ud for en
udlejer der kun opkræver forudbetalt husleje og så tror at den
hellige grav er velforvaret. Det er den ikke i det tilfælde.

> Negativ aftalebinding er udbredt i dk.


Har du eksempler?

> Du siger det ikke er gyldigt dvs
> aldrig ville kunne holde vand i retten.


Jeg skulle måske have skrevet "som udgangspunkt". Men kom med
eksemplerne, så kan vi se på det (evt. i ny tråd).

> Hvor har du det fra eller er det bare retspraksis?


Aftalelovens første paragraf lyder:

1. Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. Reglerne i
§§ 2-9 kommer til anvendelse, for så vidt ikke andet
følger af tilbudet eller svaret eller af handelsbrug
eller anden sædvane.

Der står ikke at manglende svar er bindende. Derfor.
 #11  
11.02.2008, 21:37
Inger Pedersen
"Bertel Lund Hansen" <unospamo> skrev i en meddelelse
news:0rno

> Jo da. Men udlejer har det længste strå hvis lejeren har opført
> sig normalt.


- øh har han ikke trukket det korteste?

Hilsen Inger
 #12  
11.02.2008, 23:02
dw
T.S. Grautsch von Buster skrev:
>> "Maria Frederiksen" <mf> wrote in message

> news:db0f
> selvfølgelig. Jeg vil bare gerne være med til at bestemme/acceptere
> hvilke reparationer/forpligtelser (udover huslejen) som skal betales
> ved fraflytning.


Hvordan ændrer det sig ved at bo depositummet op?
Så skal du bare betale regningen af egen konto.
I besigtiger lejemålet sammen, er du ikke enig i en rep. kan du gøre
indsigelse, uanset om den skal betales af depositum eller ej.
 #13  
11.02.2008, 23:14
Maria Frederiksen
> Her er så noget af kernen i dette.... udlejer må gerne bruge af
> depositummet hvis man har skyldige beløb, hvilket jeg er helt enig i.
> Hvad hvis der IKKE er skyldige beløb - eller måske mere præcist - udlejer
> DEFINERER hvad der er skyldige beløb, og da depositummet står sikkert på
> hans konto kan han således gøre som det passer ham/hende. Skyldige beløb
> KAN her betyde alle typer vedligeholdelse som udlejer ikke mener er alm
> slitage.


Bestemt ikke, men du har da ret i at det er nemmere for udlejer at få dækket
skader, når pengene står på hans konto frem for at han skal igennem
retssystemet for at få sine penge. Det ændrer dog ikke at han får sine
penge - hvis tidsfrister, opgørelse osv ellers er opgjort korrekt.

> Jeg vil mene de fleste boligforeninger ved eftersyn som regel konfiskerer
> depositum samt kræver både 100 og 200% oveni til diverse.


Et boligselskab er noget helt andet end en udlejer. F.eks. hver sin lov.

Mvh Maria
 #14  
11.02.2008, 23:16
Maria Frederiksen
> selvfølgelig. Jeg vil bare gerne være med til at bestemme/acceptere hvilke
> reparationer/forpligtelser (udover huslejen) som skal betales ved
> fraflytning.


Det er fuldstændig uafhængig af om du har boet dit depositum op eller ej.
Det koster dig jo penge at bo depositum op i rykkergebyr og inkassogebyr, så
hvorfor gøre det?

Mvh Maria
 #15  
12.02.2008, 00:22
Bertel Lund Hansen
Inger Pedersen skrev:

> > Jo da. Men udlejer har det længste strå hvis lejeren har opført
> > sig normalt.


> - øh har han ikke trukket det korteste?


Hvis lejeen har opført sig normalt, er der ikke ødelagt noget i
lejligheden, og udlejer har rigeligt med penge i depositum til at
dække de nødvendige udbedringer.

Hvis lejer har splittet lejligheden til atomer, dækker depositum
kun en brøkdel af hvad det kommer til at koste, og så har udlejer
problemet med at trække de manglende penge ud af lejeren.
Lignende emner