ezz > videnskab.* > videnskab.jura

 #1  
31.07.2008, 08:46
Henrik
Hvem fastsætter fradrags-beløbet som skal udbetales til en
lønmodtager, når denne lønmodtager af og til, har vekslende
arbejdsplads, og kører i egen bil?

Lønmodtageren 'får beløbet' via et fradrag på skattekortet. Jeg mener
der er en sats som er fastsat af staten (omkring 3,50 kr) men
lønmodtageren får at vide (af arbejdsgiver) at beløbet kun er 1,70 kr..

Så spørgsmålet må være "hvem bestemmer hvad kilometer fradraget er" ?
 #2  
31.07.2008, 09:18
Kent Oldhøj
Henrik <hschytte> wrote in news:ecc0b5d9-2dd0-4506-a8aa-
a7ab9e51522d:

> Så spørgsmålet må være "hvem bestemmer hvad kilometer fradraget er" ?


SKAT.

[..]

Men SKAT bestemmer ikke om din arbejdsgiver skal kompensere dig eller i
hvilket omfang. SKAT bestemmer alene reglerne for det skattemæssige
fradrag.
 #3  
31.07.2008, 09:34
Anders Majland
>> Så spørgsmålet må være "hvem bestemmer hvad kilometer fradraget er" ?

Der er flere modeller. Det normale er at enten betaler arbejdsgiveren et
beløb per km eller også har man ret til et fradrag på selvangivelsen ligesom
for kørsel til/fra arbejde

> SKAT.


Får men befordringsgodtgørelse har SKAT fastsat hvor meget der højest kan
udbetales skattefrit, men det er ikke det samme som at man har krav. Mange
offenlige arbejdspladser udbetaler væsenligt mindre.

De tre muligheder
[..]

Men tag og læse hele pjecen
 #4  
31.07.2008, 11:21
_
"Anders Majland" <See.Signature> skrev i en meddelelse
news:db0f
> Der er flere modeller. Det normale er at enten betaler arbejdsgiveren et
> beløb per km eller også har man ret til et fradrag på selvangivelsen
> ligesom for kørsel til/fra arbejde
> Får men befordringsgodtgørelse har SKAT fastsat hvor meget der højest kan
> udbetales skattefrit, men det er ikke det samme som at man har krav. Mange
> offenlige arbejdspladser udbetaler væsenligt mindre.


Nævn syv.
 #5  
31.07.2008, 11:28
Anders Majland
> Nævn syv.

Kender kun 2 - De bruger (brugte) begge statens satser for over 20000km
allerede fra første km.

Så når jeg med mit ringe kendskab kender to, og har hørt om andre er det
"mange" i mit hovede.

Men pointen er at man ikke har krav på 3,35kr/km medmindre man har en aftale
om det. Enten direkte med arbejdsgiver eller via overenskomst eller lign.
 #6  
31.07.2008, 14:38
Jan Kronsell
Anders Majland wrote:
> Kender kun 2 - De bruger (brugte) begge statens satser for over
> 20000km allerede fra første km.
> Så når jeg med mit ringe kendskab kender to, og har hørt om andre er
> det "mange" i mit hovede.
> Men pointen er at man ikke har krav på 3,35kr/km medmindre man har en
> aftale om det. Enten direkte med arbejdsgiver eller via overenskomst
> eller lign.


Min arbejdsplads, som er privat, udbetaler også kun den laveste sats, med
mindre helt særlige forhold gør sdig gældende.

En anden arbejdsgiver jeg har betaler kun 1,45.

Jan
 #7  
31.07.2008, 18:14
Ralph
"Anders Majland" <See.Signature> skrev i en meddelelse
news:db0f
> Men pointen er at man ikke har krav på 3,35kr/km medmindre man har en
> aftale om det. Enten direkte med arbejdsgiver eller via overenskomst eller
> lign.


Øhh, er det ikke 3,47kr/km, det har jeg fået at vide af min revisor?
 #8  
31.07.2008, 18:36
alexbo
"Ralph" <rwr> skrev

>> Men pointen er at man ikke har krav på 3,35kr/km medmindre man har en
>> aftale om det. Enten direkte med arbejdsgiver eller via overenskomst
>> eller lign.


> Øhh, er det ikke 3,47kr/km, det har jeg fået at vide af min revisor?


Jo, grænsen for skattefri godtgørelse er 3,47 for 2008,
men det ændrer ikke ved at man ikke kan kræve hverken 3,35 eller 3,47 eller
noget som helst andet beløb, det er en aftale mellem arbejdstager og
arbejdsgiver.

mvh
Alex Christensen
 #9  
31.07.2008, 21:33
Ralph
"alexbo" <alexbo> skrev i en meddelelse
news:6298
>> Øhh, er det ikke 3,47kr/km, det har jeg fået at vide af min revisor?

> Jo, grænsen for skattefri godtgørelse er 3,47 for 2008,
> men det ændrer ikke ved at man ikke kan kræve hverken 3,35 eller 3,47
> eller noget som helst andet beløb, det er en aftale mellem arbejdstager og
> arbejdsgiver.


Så er jeg mere rolig, aftalen i mit tilfælde er mellem mig og mig, jeg har
netop købt min firmabil privat, og skal så selv bestemme hvor mange
kilometer jeg kører for mit eget firma, og det skal jeg så som bogholder i
firmaet acceptere. Er det forstået korrekt?
Tillægsspørgsmål, jeg(privatmig) har besluttet at prisen på bilen er den
samme som den lokale fordforhandler vil give, den pris accepterede jeg
(firmamig), er det forstået korrekt.
Mine spørgsmål går naturligvis på om SKAT kan gøre indsigelser.
 #10  
31.07.2008, 22:14
Henrik
On 31 Jul., 18:36, "alexbo" <ale> wrote:
> "Ralph" <r> skrev
> Jo, grænsen for skattefri godtgørelse er 3,47 for 2008,
> men det ændrer ikke ved at man ikke kan kræve hverken 3,35 eller 3,47eller
> noget som helst andet beløb, det er en aftale mellem arbejdstager og
> arbejdsgiver.


Okay, så SKAT fastsætter MAXIMUM som kan udbetales i godtgørelse, men
arbejdsgiver fastsætter det som egentlig udbetales - er det korrekt
forstået?

- Hvis arbejdsgiver bestemmer hvor meget der skal udbetales i
godtgørelse, hvorfor får man så ikke automatisk maximum takst, det er
vel SKAT som 'betaler' i kraft af at du får et fradrag på din
selvangivelse? Eller betaler arbejdsgiver pengene tilbage til SKAT ?
Kan nogen forklare hvordan det lige hænger sammen?
 #11  
31.07.2008, 23:15
alexbo
"Henrik" skrev

>Hvis arbejdsgiver bestemmer hvor meget der skal udbetales i
>godtgørelse, hvorfor får man så ikke automatisk maximum takst, det er
>vel SKAT som 'betaler' i kraft af at du får et fradrag på din
>selvangivelse? Eller betaler arbejdsgiver pengene tilbage til SKAT ?
>Kan nogen forklare hvordan det lige hænger sammen?


Kørselsgodtgørelse er noget arbejdsgiveren betaler, lige som lønnen går det
ud af firmaet, og han har ikke nogen særlig grund til at det skal være mere
end nødvendigt.

Op til SKAT's grænse er godtgørelsen skattefri, det er selvfølgelig mere
attraktivt for den ansatte end mere i løn, som der betales skat af.
Så for at forhindre at den ansatte laver en aftale med arbejdsgiver at få
mindre i løn og mere i godtgørelse, er der denne overgrænse for
skattefriheden.

I betragtning af at arbejdsgiver betaler godtgørelsen, skal han selvfølgelig
heller ikke betale til SKAT, det er heller ikke SKAT der betaler noget så
der er ingenting at "betale tilbage til SKAT".

Bare for at få det helt på det rene, så et det ikke et "fradrag på
selvangivelsen", det er en godtgørelse, nogen penge arbejdsgiver betaler den
ansatte for at bruge sin egen bil.

Forøvrigt er grænsen 40 øre for at bruge sin egen cykel.

mvh
Alex Christensen
 #12  
31.07.2008, 23:21
Jan Kronsell
Henrik wrote:
> On 31 Jul., 18:36, "alexbo" <ale> wrote:
> Okay, så SKAT fastsætter MAXIMUM som kan udbetales i godtgørelse, men
> arbejdsgiver fastsætter det som egentlig udbetales - er det korrekt
> forstået?
> - Hvis arbejdsgiver bestemmer hvor meget der skal udbetales i
> godtgørelse, hvorfor får man så ikke automatisk maximum takst, det er
> vel SKAT som 'betaler' i kraft af at du får et fradrag på din
> selvangivelse? Eller betaler arbejdsgiver pengene tilbage til SKAT ?
> Kan nogen forklare hvordan det lige hænger sammen?


Hvis du får maksimumbeløbet, 3,47 i godtgørelse skal arbejdsgiver "slippe"
3,47 til dig. Du skal ikke betale skat af beløbet. For 1000 km slipper
arbejdsgiver altså 3.470 kr, som han kan trække fra som omkostning.

Hvis du får 1,74 i godtgørelse skal arbejssgiver "slippe" 1,74 til dig. Du
skal ikke betale skat. For 1.000 km skal arbejdsgiver betale 1.740, som kan
trække fra som omkostning.

Arbejdsgiver betaler 25% i virksomhedsskat.
Tjener han 10000 betaler han 2500 i skat.
Tjener han kun 10000-3470 betaler han 1632 i skat. Han har altså
10000-3470-1632 = 4.988 tilbage.
Tjener han kun 10000-1740 betaler han 2065 i skat. Han har altså
10000-1740-2065 = 6.195 tilbage.

Der er altså en pæn fordel for arbejdsgiver i at udbetaler den laveste sats.
Betaler han kun en krone, har han 6750 tilbage, og betaler han slet
ingenting har han 7.500. For arbejdsgiverens øknomi vil det klart være en
fordel.

Betaler arbejdsgiveren 4,00 kr. vil han kun have 4.500 tilbage.Han betalerr
1.500 i skat. Til gengæld skal du betale skat af det beløb, der liggerud
over 3,47. Altså 53 øre pr km eller 530 kr for 1000 km. Betaler du topskat,
skal du betale ca. 350 i skat af de 530.

Husk, at det er arbejdgiveren, der betaler befordringsgodtgørelse, ikke
skattevæsenet.

Noget andet er dit befordringsfradrag. Det finansieres af samfundet via et
frdrag på din selvangivelse.

Jan
 #13  
31.07.2008, 23:23
alexbo
"Ralph" skrev

> Så er jeg mere rolig, aftalen i mit tilfælde er mellem mig og mig, jeg har
> netop købt min firmabil privat, og skal så selv bestemme hvor mange
> kilometer jeg kører for mit eget firma, og det skal jeg så som bogholder i
> firmaet acceptere. Er det forstået korrekt?


Det kommer an på din firmastuktur, hvis dit firma er personligt ejet, må du
ikke bruge ordningen.

Under alle omstændigheder kan man ikke bare aftale nogle km. så enkelt et
det ikke.

Fra SKAT:
Den, som udbetaler skattefri befordringsgodtgørelse, har pligt til at
kontrollere, at alle betingelserne, for at udbetalingen kan ske skattefrit,
er opfyldt. Derfor skal arbejdsgiveren eller hvervgiveren føre kontrol med:
a.. kørslens erhvervsmæssige formål
b.. dato for kørslen
c.. kørslens mål med eventuelle delmål
d.. det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte kilometer og
e.. beregningen af befordringsgodtgørelsen - herunder de anvendte satser.

Jeg vil foreslå dk.erhverv til sådanne spørgsmål, ikke fordi der ikke er
jura i dem, faktisk mere end i så mange andre tråde, men i erhevrvsgruppen
sidder folk der kender systemerne og deres smutveje, hvis der skulle være
sådanne.

mvh
Alex Christensen
 #14  
01.08.2008, 06:42
Knut
"Ralph" <rwr> wrote in message
news:6298
> "alexbo" <alexbo> skrev i en meddelelse
> news:6298
> Så er jeg mere rolig, aftalen i mit tilfælde er mellem mig og mig, jeg har
> netop købt min firmabil privat, og skal så selv bestemme hvor mange
> kilometer jeg kører for mit eget firma, og det skal jeg så som bogholder i
> firmaet acceptere. Er det forstået korrekt?
> Tillægsspørgsmål, jeg(privatmig) har besluttet at prisen på bilen er den
> samme som den lokale fordforhandler vil give, den pris accepterede jeg
> (firmamig), er det forstået korrekt.
> Mine spørgsmål går naturligvis på om SKAT kan gøre indsigelser.


SKAT kan ihvertfald gøre indsigelser mod kilometertallet - så det bør du
have et godt solidt regnskab over.

Knut
 #15  
01.08.2008, 10:18
Anders Majland
> Betaler arbejdsgiveren 4,00 kr. vil han kun have 4.500 tilbage.Han
> betalerr 1.500 i skat. Til gengæld skal du betale skat af det beløb, der
> liggerud over 3,47.


Nej - så er hele beløbet skattepligtigt. i,e rigigt dumt at aftale mere end
skats maks sats

> Noget andet er dit befordringsfradrag. Det finansieres af samfundet via et
> frdrag på din selvangivelse.


Og får man ikke befordringsgodtgørelse for kørsel mellem arbejdspladser kan
man også der få et fradrag.

Henrik tag og læs den pjece jeg linkede til hos Skat. Den forklarer det imho
meget godt.

Lignende emner