ezz > kultur.* > kultur.sprog

 #1  
18.02.2009, 20:13
Trine Kornum Christiansen
Hej

Er der nogen der kan fortælle mig hvad forskellen på en lektor og en
adjunkt er?

Mvh Trine
 #2  
18.02.2009, 20:43
Kevin Borbye Edelvang
On 18 Feb., 20:13, Trine Kornum Christiansen <n> wrote:

> Er der nogen der kan fortælle mig hvad forskellen på en lektor og en
> adjunkt er?


I gymnasieskolen starter man som adjunkt og bliver efter en række år
lektor. På universiteterne er en adjunkt løst ansat, og kan senere
opnå fastansættelse som lektor.

Mvh
Kevin Borbye Edelvang
 #3  
18.02.2009, 23:21
Henry Vest
Kevin Borbye Edelvang wrote:

> I gymnasieskolen starter man som adjunkt og bliver efter en række år
> lektor.


Det er efter 5 år.
 #4  
19.02.2009, 01:14
Arne H. Wilstrup
"Henry Vest" <henryvestRE_MO_VE> skrev i meddelelsen
news:6298
> Kevin Borbye Edelvang wrote:
>> I gymnasieskolen starter man som adjunkt og bliver efter en række år
>> lektor.

> Det er efter 5 år.


5 år? hmm! På seminarierne er det 3 år, men de skal lektorbedømmes
først.
 #5  
20.02.2009, 21:33
Peter Knutsen
Henry Vest wrote:
> Kevin Borbye Edelvang wrote:
>>I gymnasieskolen starter man som adjunkt og bliver efter en række år
>>lektor.

> Det er efter 5 år.


Jeg troede det var noget længere...
 #6  
20.02.2009, 21:34
Peter Knutsen
Arne H. Wilstrup wrote:
> 5 år? hmm! På seminarierne er det 3 år, men de skal lektorbedømmes
> først.


Er det en bedømmelse som man kan dumpe i?
 #7  
20.02.2009, 21:43
Arne H. Wilstrup
"Peter Knutsen" <peter> skrev i meddelelsen
news:6298
> Arne H. Wilstrup wrote:
>> 5 år? hmm! På seminarierne er det 3 år, men de skal lektorbedømmes
>> først.

> Er det en bedømmelse som man kan dumpe i?


Jeg ved faktisk ikke hvad der sker hvis man ikke bliver bedømt
lektoregnet, men mon ikke at man blot fortsætter endnu et år som
adjunkt?
 #8  
20.02.2009, 21:46
Tom Wagner
Peter Knutsen wrote:

> Er det en bedømmelse som man kan dumpe i?


Ja, men der er visse muligheder for at genindstille sig, hvis bedømmelsen
ikke er positiv.

Hilsen Tom
 #9  
20.02.2009, 22:12
Grev Dracula
On Fri, 20 Feb 2009 21:34:05 +0100, Peter Knutsen
<peter> wrote:

>Arne H. Wilstrup wrote:
>> 5 år? hmm! På seminarierne er det 3 år, men de skal lektorbedømmes
>> først.

>Er det en bedømmelse som man kan dumpe i?


Ja, og hvad er det sådan mere præcist, en lektor skal kunne, som det
ikke er nødvendigt for en adjunkt at kunne?
 #10  
20.02.2009, 23:03
Poul E. Jørgensen
"Peter Knutsen" <peter> skrev i meddelelsen
news:6298
> Henry Vest wrote:
>> Det er efter 5 år.

> Jeg troede det var noget længere...


I ældre tid var det 15 år, så blev det ændret til 14 år - og nu er det så
efter 5 år.
Bortset fra lønforskellene ved den opnåede anciennitet er titlen på
gymnasierne helt tom.
 #11  
20.02.2009, 23:29
Arne H. Wilstrup
"Poul E. Jørgensen" <33> skrev i meddelelsen
news:0569
> "Peter Knutsen" <peter> skrev i meddelelsen
> news:6298
> så efter 5 år.
> Bortset fra lønforskellene ved den opnåede anciennitet er titlen på
> gymnasierne helt tom.


Vel ikke helt:
lønnen er meget bedre, og lektortitlen indikerer en erfaren lærer der
gennem mange års erfaring og viden om sit område, og via en
lektorbedømmelse - der vistnok består både af en skriftlig og en
mundtlig evaluering efter mindst tre år som adjunkt (på seminarierne) -
betyder at man får en lektortitel. Det er altså ikke en "tom" titel, men
en titel der viser at vedkommende er blevet bedømt som havende en vis
kapacitet til at kunne kalde sig lektor.

På universiteterne er det vist fortsat 10-15 år man skal være adjunkt
før man kan kalde sig lektor, og det indebærer svjh også
forskningsmæssige forpligtelser - ofte med det formål at skrive en
ph.D. -afhandling eller en doktordisputats.
 #12  
21.02.2009, 00:12
Poul E. Jørgensen
"Arne H. Wilstrup" <ahw> skrev i meddelelsen
news:db0f
> "Poul E. Jørgensen" <33> skrev i meddelelsen
> news:0569
> Vel ikke helt:
> lønnen er meget bedre, og lektortitlen indikerer en erfaren lærer der
> gennem mange års erfaring og viden om sit område, og via en
> lektorbedømmelse - der vistnok består både af en skriftlig og en mundtlig
> evaluering efter mindst tre år som adjunkt (på seminarierne) - betyder at
> man får en lektortitel. Det er altså ikke en "tom" titel, men en titel der
> viser at vedkommende er blevet bedømt som havende en vis kapacitet til at
> kunne kalde sig lektor.


Ta' nu li' og læs hvad jeg skrev.
 #13  
21.02.2009, 00:21
Arne H. Wilstrup
"Poul E. Jørgensen" <33> skrev i meddelelsen
news:8882
Det er altså ikke en "tom" titel, men en titel der
>> viser at vedkommende er blevet bedømt som havende en vis kapacitet
>> til at kunne kalde sig lektor.
>> Ta' nu li' og læs hvad jeg skrev.


Det mener jeg at jeg gjorde: du skriver:
Bortset fra lønforskellene ved den opnåede anciennitet er titlen på
gymnasierne helt tom.

Og det er vi ikke helt enige om. Der er intet "tomt" i at have fået både
erfaring og større viden.
 #14  
21.02.2009, 00:41
Tom Wagner
Grev Dracula wrote:

>> Er det en bedømmelse som man kan dumpe i?


> Ja, og hvad er det sådan mere præcist, en lektor skal kunne, som det
> ikke er nødvendigt for en adjunkt at kunne?


Sådan kan man vist ikke stille det op, men adjunkten skal dokumentere, at
han er kvalificeret til fastansættelse som lektor.

Jeg ved ikke, om dette uddrag er fra er fra den seneste version af
Bekendtgørelsen, men her står der lidt.
Ansøgeren afleverer et skriftligt arbejde, der skal dokumentere både hans
teoretisk og praktiske faglige og pædagogiske viden.
Den store forskel er, at adjunkten er i en tidsbegrænset stilling, som han
ikke kan fortsætte i, hvis hans bedømmelse ikke er positiv.
Hilsen Tom

Undervisningsministeriet, den 30. januar 2004

Datasammenskrivning af bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2003

og ændringsbekendtgørelse nr. 26. af 19. januar 2004

§ 5. Lektorbedømmelse af en adjunkt sker med forankring i ét af følgende
områder:

1) Undervisning ved en grunduddannelse.

2) Undervisning ved efter- og videreuddannelse.

3) Udviklingsopgaver og opgaver med forskningstilknytning og
videncenterfunktion.

Stk. 2. Bedømmelsen skal altid omfatte arbejdsopgaver med
undervisningsforløb inden for en grunduddannelse, jf. stk. 1, nr. 1, og
arbejdsopgaver inden for mindst ét af de to andre områder, jf. stk. 1, nr. 2
og nr. 3.

Stk. 3. Ved lektorbedømmelsen bedømmes adjunktens pædagogiske og faglige
kvalifikationer, dvs. såvel adjunktens egnethed som underviser som
adjunktens evne til at gennemføre en professions- og udviklingsbaseret og
forskningstilknyttet undervisning, hvor faglige elementer, indsigt i
professionens udøvelse og samspillet mellem teori og praksis inddrages.
Tilsvarende bedømmes adjunktens kvalifikationer til selvstændigt at kunne
arbejde med institutionens arbejdsopgaver med forskningstilknytning,
udviklingsopgaver, herunder udvikling af grund-, efter- og videreuddannelse,
professionsudvikling samt videncenterfunktion.

Stk. 4. Bedømmelsesudvalget afgiver en skriftlig bedømmelse, der skal
indeholde en motiveret helhedsvurdering af, om adjunkten må antages at kunne
løse de arbejdsopgaver, der påhviler lektorer ved Centre for Videregående
Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser,
herunder en vurdering af adjunktens kvalifikationer, jf. stk. 3, med en
vægtning, der afhænger af den forankring og de arbejdsopgaver, som adjunkten
har haft i adjunktperioden, jf. § 4, stk. 1.
 #15  
21.02.2009, 03:29
TL
On Sat, 21 Feb 2009 00:21:47 +0100, in dk.kultur.sprog "Arne H.
Wilstrup" <ahw> wrote:

>"Poul E. Jørgensen" <33> skrev i meddelelsen
>news:8882
> Det er altså ikke en "tom" titel, men en titel der
>Det mener jeg at jeg gjorde: du skriver:
> Bortset fra lønforskellene ved den opnåede anciennitet er titlen på
>gymnasierne helt tom.
>Og det er vi ikke helt enige om. Der er intet "tomt" i at have fået både
>erfaring og større viden.


Du får vel ikke mere erfaring og viden af at blive lektor, kun formel
anerkendelse af den større viden og erfaring.

Lignende emner