ezz > videnskab.* > videnskab.jura

 #1  
30.08.2010, 00:48
Claus EK
En veninde af mig har været ude for en meget ubehageligt oplevelse -
der sker det at hendes relativt ny kærestes - far modtager en mail
(kommer længer nede)
der beskriver at veninden angiveligt skulle være damen der er bag den
mildest talt obskøne xxx side - ny har jeg prøvet at google stalking men
der er noget galt med
min forbindelse ... men er der nogen der har nogen bud (jeg for ip
adresse sener) den kan være sendt igennem proxy et åbent wifi - men i
bedste fald hjemme fra han s eller hende selv eller vedkommens arbejdes
plads ..

her er mail :

Hej (til venindens sviger far)

Saa din søn med din nye "svigerdatter"

Hermed link til hvad hun løber og laver [..]

mente det var vigtig du ved det

vh

Lars

mail : stlo123>

************************************************** *******

Hvad siger loven om at sende den slags mail ?
hvad gør man hvis hun finder ip ?

Venligst
 #2  
30.08.2010, 08:34
Kim Ludvigsen
Den 30-08-2010 00:48, Claus EK skrev:

> Hvad siger loven om at sende den slags mail ?


Hvis hun ikke er den pågældende person på hjemmesiden, så er
der tale om æreskrænkelse, jf. Straffeloven § 267.

[..]

Tjek også § 269.

> hvad gør man hvis hun finder ip ?


Der er privat påtale, hvilket betyder, at den forurettede
selv skal anlægge sag. Det er altså ikke en sag for politiet.
 #3  
30.08.2010, 11:11
Kevin Borbye Edelvang
On 30 Aug., 08:34, Kim Ludvigsen <use> wrote:

> Hvis hun ikke er den pågældende person på hjemmesiden, så er
> der tale om æreskrænkelse, jf. Straffeloven § 267.


Det tror jeg ikke, du har ret i.

Jeg ville starte med at klage til mailafsenderens internetudbyder.

Mvh
Kevin Borbye Edelvang
 #4  
30.08.2010, 12:30
Kim Ludvigsen
Den 30-08-2010 11:11, Kevin Borbye Edelvang skrev:
> On 30 Aug., 08:34, Kim Ludvigsen<use> wrote:
>> Hvis hun ikke er den pågældende person på hjemmesiden, så er
>> der tale om æreskrænkelse, jf. Straffeloven § 267.

> Det tror jeg ikke, du har ret i.
> Jeg ville starte med at klage til mailafsenderens internetudbyder.


Hvis du er alvorlig: Med hvilken begrundelse?

Hvis du ikke er alvorlig, så hold venligst dit fnidder i
dertil indrettede grupper i stedet for at genere spørger med
ikke-relevante og forkerte svar.
 #5  
30.08.2010, 17:29
Claus EK
Den 30-08-2010 08:34, Kim Ludvigsen skrev:
Hej Kim
> Den 30-08-2010 00:48, Claus EK skrev:
>> Hvad siger loven om at sende den slags mail ?

> Hvis hun ikke er den pågældende person på hjemmesiden, så er der tale
> om æreskrænkelse, jf. Straffeloven § 267.
> [..]
> Tjek også § 269. Perfekt ...


hvad med loven om chikane ?
>> hvad gør man hvis hun finder ip ?

> Der er privat påtale, hvilket betyder, at den forurettede selv skal
> anlægge sag. Det er altså ikke en sag for politiet.

Tak for svaret ..
 #6  
30.08.2010, 18:44
Claus U
Kim Ludvigsen skrev:

>>> Hvis hun ikke er den pågældende person på hjemmesiden, så er der tale
>>> om æreskrænkelse, jf. Straffeloven § 267.

>> Det tror jeg ikke, du har ret i.
>> Jeg ville starte med at klage til mailafsenderens internetudbyder.

> Hvis du er alvorlig: Med hvilken begrundelse?


Faktisk er en klage til udbyder også min første tanke. Dette vil
naturligvis forudsætte, at der er tale om en "seriøs" dansk udbyder.

I den aftale man indgår med udbyderen indgår mere eller mindre tydeligt,
at man skal opfører sig ordentligt. F.eks.:
<[..]
pakker/10265_1003_HomeDuo_bredbaandstlf_vilkaar.pdf>
Side 13 punkt 14 e

Først efter gentagende klager uden seriøs respons, ville jeg overveje
andre tiltag.
 #7  
30.08.2010, 19:03
Kim Ludvigsen
Den 30-08-2010 18:44, Claus U skrev:
> Kim Ludvigsen skrev:
>>> Jeg ville starte med at klage til mailafsenderens internetudbyder.

>> Hvis du er alvorlig: Med hvilken begrundelse?

> Faktisk er en klage til udbyder også min første tanke. Dette vil
> naturligvis forudsætte, at der er tale om en "seriøs" dansk udbyder.


Jeg tror ikke, der er en eneste udbyder, der vil blande sig
i, hvad der står i en personlig e-mail. Ligesom postvæsenet
ikke blander sig i, hvad der står i et brev.

> I den aftale man indgår med udbyderen indgår mere eller mindre tydeligt,
> at man skal opfører sig ordentligt. F.eks.:
> <[..]
> pakker/10265_1003_HomeDuo_bredbaandstlf_vilkaar.pdf>
> Side 13 punkt 14 e


Det handler om forstyrrelse TDC's net - fx på grund af spam
eller hacking - og om chikane mod TDC eller en medarbejder
hos TDC. Sidstnævnte sikkert kun i forbindelse med en
arbejdsfunktion.
 #8  
30.08.2010, 19:58
Claus U
Kim Ludvigsen skrev:

> Jeg tror ikke, der er en eneste udbyder, der vil blande sig i, hvad der
> står i en personlig e-mail. Ligesom postvæsenet ikke blander sig i, hvad
> der står i et brev.


Jeg definerer "stalking" som chikane. Personligt tror jeg ikke, at nogen
udbyder ønsker kunder, som chikanere andre. Spørgsmålet er vel, om
chikanen er så væsentlig, at udbyderen ønsker at reagere.

> Det handler om forstyrrelse TDC's net - fx på grund af spam eller
> hacking - og om chikane mod TDC eller en medarbejder hos TDC.
> Sidstnævnte sikkert kun i forbindelse med en arbejdsfunktion.


Jeg tror, at du missede min pointe. Nemlig at alle seriøse udbyder har en
bestemmelse i deres aftale betingelser, som åbner op for at smide en
kunde på døren - hvis kunder ikke overholder "god" netetikette. Her er et
måske mere tydeligt eksempel:
<http://www.fullrate.dk/om_fullrate/vilkaar/fullrateprivatvilkaar.pdf>
Punkt 15

Men tilbage til, hvorfor en klage til udbyder er mit første valg. Jeg
synes, at en hensigtsmæssig måde at løse en konflikt på er, at betragte
ens muligheder som en skala. Fra at ignorer mailen til at hyre nogle
"store slemme".
Skalaen angiver også hvor stor ulempe jeg har. Forstået således: Mail til
udbyder = lille ulempe. Civilsag = stor ulempe.
Jeg mener, at man bør starte fra bunden og arbejde sig op og konstant
vurdere nytteværd kontra ressource. Overstiger ressourcen nytteværdien
bør man naturligvis stoppe.
 #9  
30.08.2010, 19:58
Per
Claus EK wrote:
> Perfekt ...
> hvad med loven om chikane ?


Du må tænke på Straffelovens § 265.
Den, der krænker nogens fred ved trods forud af politiet given advarsel at
trænge ind på ham, forfølge ham med skriftlige henvendelser eller på anden
lignende måde forulempe ham, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. En
af politiet meddelt advarsel har gyldighed for 5 år.

Der hvor politiet kan udstede et tilhold mod at opsøge eller kontakte en
person.

Der skal gentagne chikanerier til - for at politiet vil udstede et tilhold.
Dvs. du/i skal kunne dokumentere, at i bliver chikaneret. Det kan fx. gøres
ved at skrive ned hvornår (dato og tid) og under hvilke omstændigheder der
chikaneres. Gerne over en måneds tid.

Ud fra det oplyste, vil politiet ikke udstede et forbud.

Mvh. Per
 #10  
30.08.2010, 20:12
Claus EK
Den 30-08-2010 19:58, Per skrev:
[..]
> kan fx. gøres ved at skrive ned hvornår (dato og tid) og under hvilke
> omstændigheder der chikaneres. Gerne over en måneds tid.
> Ud fra det oplyste, vil politiet ikke udstede et forbud.


ja ok ... det har bare ødelagt så meget for hende ... men det jeg vil
ikke sige det må man gerne - men man må åbenbart en del
Venligst
 #11  
30.08.2010, 20:23
Hans Kjaergaard
On Mon, 30 Aug 2010 17:58:20 GMT, Claus U <usenet> wrote:

>Kim Ludvigsen skrev:
>> Jeg tror ikke, der er en eneste udbyder, der vil blande sig i, hvad der
>> står i en personlig e-mail. Ligesom postvæsenet ikke blander sig i, hvad
>> der står i et brev.

>Jeg definerer "stalking" som chikane. Personligt tror jeg ikke, at nogen
>udbyder ønsker kunder, som chikanere andre. Spørgsmålet er vel, om
>chikanen er så væsentlig, at udbyderen ønsker at reagere.

ISPerne blander sig ikke i hvad deres kunder måtte skrive i de mails
der sendes via ISPerns netværk, det eneste tilfælde hvor de vil blande
sig er ved udsendelse af spam.

>Jeg tror, at du missede min pointe. Nemlig at alle seriøse udbyder har en
>bestemmelse i deres aftale betingelser, som åbner op for at smide en
>kunde på døren - hvis kunder ikke overholder "god" netetikette. Her er et
>måske mere tydeligt eksempel:
><http://www.fullrate.dk/om_fullrate/vilkaar/fullrateprivatvilkaar.pdf>
>Punkt 15

Indholdet af en given mail har intet med overholdelsen af "god"
netetikette at gøre.

>Men tilbage til, hvorfor en klage til udbyder er mit første valg. Jeg
>synes, at en hensigtsmæssig måde at løse en konflikt på er, at betragte
>ens muligheder som en skala. Fra at ignorer mailen til at hyre nogle
>"store slemme".
>Skalaen angiver også hvor stor ulempe jeg har. Forstået således: Mail til
>udbyder = lille ulempe. Civilsag = stor ulempe.
>Jeg mener, at man bør starte fra bunden og arbejde sig op og konstant
>vurdere nytteværd kontra ressource. Overstiger ressourcen nytteværdien
>bør man naturligvis stoppe.

Ja med det er så bare forkert værktøj til opgaven, udbyder har intet
at komme efter med hensyn til indholdet af emails sålænge der ikke er
tale om spam.
Og uanset om indholdet af den af OPer omtalte email er korrekt eller
ej gør det den ikke til spam. Det kunne måske komme på tale hvis der
blev sendt mange af samme slags mail til forskellige modtagere.

/Hans
 #12  
30.08.2010, 20:25
Henning
>> Ud fra det oplyste, vil politiet ikke udstede et forbud.
>ja ok ... det har bare ødelagt så meget for hende ... men det jeg vil
>ikke sige det må man gerne - men man må åbenbart en del


Hvorfor har det ødelagt noget for hende? Hvis det ikke er hende, der
er afbilledet, så er der ikke noget problem. Hvis det er hende har hun
vel selv valgt det?
 #13  
30.08.2010, 20:29
Kim Ludvigsen
Den 30-08-2010 19:58, Claus U skrev:
> Kim Ludvigsen skrev:
>> Jeg tror ikke, der er en eneste udbyder, der vil blande sig i, hvad der
>> står i en personlig e-mail. Ligesom postvæsenet ikke blander sig i, hvad
>> der står i et brev.

> Jeg definerer "stalking" som chikane. Personligt tror jeg ikke, at nogen
> udbyder ønsker kunder, som chikanere andre. Spørgsmålet er vel, om
> chikanen er så væsentlig, at udbyderen ønsker at reagere.


Som jeg opfatter det første indlæg, har det en meget uheldig
emnelinje, som der ikke er belæg for i resten af indlægget.
Der er tilsyneladende tale om én mail, hvilket på ingen måde
har noget med stalking at gøre.

Men selv hvis der var tale om gentagne mails, ville det ikke
være udbyderens problem. Medmindre der var tale om
masseudsendelse af spam, hvilket kan forstyrre udbyderens net.

> Jeg tror, at du missede min pointe. Nemlig at alle seriøse udbyder har en
> bestemmelse i deres aftale betingelser, som åbner op for at smide en
> kunde på døren - hvis kunder ikke overholder "god" netetikette.


Ja, men en e-mail har intet med netikette at gøre.
Netiketten er bl.a. hvordan vi opfører os i offentlige fora,
som fx her i nyhedsgrupperne.

> Men tilbage til, hvorfor en klage til udbyder er mit første valg. Jeg
> synes, at en hensigtsmæssig måde at løse en konflikt på er, at betragte
> ens muligheder som en skala. Fra at ignorer mailen til at hyre nogle
> "store slemme".


Enig i den hensigtsmæssige måde at løse en konflikt på, men
udbyderen har intet med denne konflikt at gøre.
 #14  
30.08.2010, 20:51
Hans Kjaergaard
On Mon, 30 Aug 2010 20:12:44 +0200, Claus EK <no> wrote:

>det har bare ødelagt så meget for hende


Hvordan det ?
Hvis det ikke er hende der omtales i mailen er der jo ikke noget at
komme efter, det er måske ubehageligt at blive udstillet som en en
helt anden type person end den man er, men det bør være forholdsvis
simpelt at modsige mailens budskab.

Hvis det er hende der omtales i mailen er det muligvis meget træls at
blive indhentet af fortid/dobbeltliv, men det er nu engang den risiko
der er i livet hvis man har en fortid man ikke pt ønsker at alle skal
kende til, eller hvis dobbeltlivet ikke ønskes offentliggjort.

/Hans
 #15  
30.08.2010, 20:52
Claus U
Kim Ludvigsen skrev:

> Enig i den hensigtsmæssige måde at løse en konflikt på, men udbyderen
> har intet med denne konflikt at gøre.


Jeg fornemmer, at vi ikke bliver enige - sådan er livet jo :-)

Lignende emner